top of page

Żółkiew

IS_01aa.jpg

Żółkiew w latach około 1930 roku, zbiory własne. U góry Kolegiata św. Wawrzyńca w Żółkwi. Po prawej baszta i brama Glińska.  Brama to jedna z pięciu niegdyś bram miejskich Żółkwi, znajduje się na  południowym odcinku miejskich obwarowań, niejako flankując zamek. Brama Zwierzyniecka wyprowadza z rynku na południowy wschód, natomiast ulokowana pomiędzy ratuszem i kolegiatą Brama Glińska skierowana jest bezpośrednio na zachód, w stronę Janowa. Piękny manierystyczny budynek ma formę wyraźnie inspirowaną wcześniejszymi fortecznymi bramami Zamościa, a poprzez nie północnowłoskimi. Bramę pokrywa boniowanie, a trójkątne szczyty zdobią panoplia w tympanonach i rzeźby rycerskich hełmów, pełniące rolę pinakli. Niestety w latach 60-tych Sowieci wysadzili bramę, gdyż była za wąska by zmieściły się w jej prześwicie wojskowe pojazdy. Na szczęście w 1990 roku budynek został zrekonstruowany. Notowana już w 1611.  Z brama sąsiaduje budynek probostwa kolegiackiego i dzwonnica, czyli dawna baszta.

IS_01.jpg
001.jpg

Żółkiew w zimowej szacie, rok 1929. Miasto Żółkiewskich i Sobieskich... Ilustrowany Kuryer Codzienny (dodatek) NR 4/1929.

bottom of page