top of page

 Wycinek mapy kolejowej w rejonie Rawy Ruskiej. Linie kolejowe wraz z datami budowy kolejnych odcinków (odcinek Rawa-Uhnow data 1948)

Plan koszar wojskowych (na wydzierżawionych terenach dworskich), wojsk austro-węgierskich w Siedliskach z roku 1880-tego. Od połowy XIX wieku tereny dworskie, rodzina Fontanów wydzierżawiła wojsku. W Siedliskach ulokowano oddział kawalerii, a w pobliżu studni rozbudowano stadninę dla koni (prawdopodobnie w miejscu obecnych torów). Budynek późniejszego pałacu Sapiehów przerobiono z browaru na budynek główny koszar. Po Fontanach właścicielami Siedlisk zostaje rodzina Jabłonowskich, przy okazji przyłączając Siedliska do Klucza Rawskiego. Rodzina Jabłonowskich zarządza swoim majątkiem z pięknego pałacyku w Rawie (położony był przy drodze głównej, naprzeciwko klasztoru) Przez cały ten okres w Siedliskach funkcjonowały koszary kawalerii, jedną z ich bardziej znanych akcji było tłumienie buntu chłopów w gminie Hujcze (10 km od Rawy) po nałożeniu nowego podatku. W roku 1874 Siedliska zakupuje Adam Sapieha ( chyba najciekawszy ze wszystkich właścicieli „Czerwony książę”). W latach 1880-90 nie doszło do przedłużenia umowy i Sapiehowie zostali użytkownikami koszar które zostały przebudowane na pałacyk rodowy Pawła Sapiehy  Obecnie w tym miejscu znajduje się leśniczówka. Oryginalny opis: Situations Plan der Siedliska'er Kavallerie-Kaserne : Beilage zum Protocoll von 10 März 1880. 

W prawym i lewym dolnym rogu mapy nazwiska i nieczytelne funkcje: P. Lisniak, Florian Starneke, Anton Panicki, Mayer v. Montearabica, A. Otschenaschek, Pupper, Cramer, Br. Prochaska.

źródło- Biblioteka Narodowa

 

Nasz region na mapie Rusi (Ukrainy) z roku 1651 roku, wykonanej dla Króla Polski Jana Kazimierza przez Hiioma Levassera.

 

Pobranie mapy w wysokiej rozdzielczosci, tutaj.

 

By móc w miarę odczytać mapę musimy wziąć poprawkę, Warszawa jest w prawym gornym rogu mapy, a sama mapa miała na celu wytyczenie dróg. Oczywiście nie wszystko będzie odpowiadać rzeczywistości...  

 

 

 

Polskie objaśnienie do legendy (fot.2.) 

Urbs Antiqua Christiana – Starodawne chrześcijańskie Miasto                                      Civitas - miasto
Civitas primaria Palatinatus – Głowne miasto województwa (ziemi)                              Domicilium Ducum. vel Sedes Ducalis - Ksiażecy dwór albo siedziba
Sedes Episcopi Romano-Catolici – siedziba biskupów rzymsko-katolickich                   Sedes Episcopi Graecorum – siedziba prawosławnych biskupów
Civitas judicialis ubi causae nobilium disceptantur - Miasto                                            Urbs munita -obrone miasto
Sloboda, Latine nova Colonia – Swobda-nowa kolonia                                                     Pagus -osiedle
Ruinae Antiquae, vel Rudera Antiqua – Dawna ruina lub dawne miasto                           Fons - wioska         

Molendinum – młyn                                                                                                                 Insula -wyspa
Vallis -dolina                                                                                                                            Flumen - rzeka
Mons - góra                                                                                                                               B. Transitus – bród przejście przez rzekę 
Monasterium Catholico-Romanor[um] – Klasztor Rzymsko-katolicki                               Signum quo Flumen decurrit, vel Signum secundi Fluminis decursus – 
Quercetum – las,gaj                                                                                                                         kierunek płynięcia rzeki
Loca paludosa – podmokłe miejsce                                                                                         Viae publicae praecipuae - ? 
Szlak vulgo, Latine Meatus Tartaris praedonibus usitatus -szlak Tatarski                       Diversoria – szlacheckie dwory? 
czarny szlak szlak którędy napadali Tatarzy na Polske                                                        Monasterium Graecorum – monaster prawosławny 
Loca abrupta - ??????                                                                                                                 Tumulus in quo condita sunt cadavera mortuorum – Mogiły - miejsca                                                                                                                                                                      pochowania zamordowanych?.

                           Tłumaczenie skrótów na Mapie

 

 

 

B. - B[rod]                                D. - D[olina] 
Ducat. - Ducat[us]                          fl. - Fl[uvius] 
Flu. - Flu[vius]                           H. - H[orodiszcze] 
M. - M[onasterium]                         monst. - Mon[a]st[erium] 

o. - o[strow] 
ost. - ost[row]                              Rz. - Rz[eka] 
S. - S[loboda]                                SRM. - S[acrae] R[egiae] M[ajestatis]

Mapy obejmujące nasz region

Mapa Krolestwa Polskiego z 1885 roku

Mapa Krolestwa Polskiego z 1885 roku

Bardzo ciekawy wycinek mapy z 1885 roku.

Rawa Ruska

Rawa Ruska

Rawa Ruska i okolice 1916

Tyszowce

Tyszowce

Tyszowce i okolice w XIX wieku.

Plan koloni Niemieckich.

Plan koloni Niemieckich.

Plan koloni Niemieckich, założonych w latach 1774-1790.

Mapa "wymiany" terenów.

Mapa "wymiany" terenów.

Mapa granicy 1880 roku.

Mapa granicy 1880 roku.

Mapa granicy 1880 roku.

Mapa z 1941roku.

Mapa z 1941roku.

Niemiecki plan ataku w rejonie Sokala.

Rosyjska mapa wojskowa z 1941 roku.

Rosyjska mapa wojskowa z 1941 roku.

Rosyjska mapa wojskowa z 1941r, z oznaczeniem walk i stacjonowania Radzieckich wojsk w okregu raworuskiego.

bottom of page