top of page

LINIA KOLEJOWA HREBENNE-SOKAL.

 

W miesiącu marcu 1948 r. zapadła decyzja DOKP w Lublinie połączenie martwej linii kolejowej Uhnów-Sokal-Ulhówek ze stacją Hrebenne. W tym celu należało pobudować całkiem nową linię Hrebenne-Uhnów o długości 12,2 km. Dyrektor ob. Pietrzyk Mieczysław postawił warunek, iż nowy odcinek o długości 12,2 km i odbudowa zdewastowanej linii Uhnów-Sokal-Ulwówek o długości 72 km ma być wykonana w miesiącu listopadzie 1948 r. 
Miasta i wioski były zdewastowane i w większości spalone i wyludnione. Brak ludzi do pracy i wyżywienia na miejscu sprawiały duże trudności. Ze względu na sprzyjającą pogodę i pilność sprawy z dniem 1.IV.1948 r. przystąpiono do pracy. Na mieszkanie dla pracowników na stacji Hrebenne przysłano 40 wagonów, urządzono stołówkę. Spośród pracowników Oddziału skompletowano aparat administracyjny i techniczny. Robotników delegowano z różnych miejscowości, wkrótce do pracy było około 400 robotników, w tym 100 kobiet. Roboty rozwijały się należycie. Przy stacji Bełżec została otwarta kopalnia piasku i kursujące dwa pociągi dowoziły brakującą ziemię. Jednocześnie zostały wybudowane stałe mosty i przepusty. Na przestrzeni Uhnów-Sokal naprawa toru, przekucia z szerokiego toru na normalny oraz naprawa wysadzonych mostów i przepustów została zorganizowana na całej długości 72 km zgodnie do opracowanego harmonogramu. Ze względu na niski teren łąki i mokradła, były większe trudności przy budowie mostów i przepustów. Na nowej linii pobudowano 3 mosty stałe o prześwicie 0,8-1,5 m. 
Na linii Uhnów-Sokal odbudowano 14 mostów o prześwicie 5-25 m i 15 przepustów o prześwicie 0,6-1,2 m przy dużym wysiłku ze strony pracowników i stosowaniu systemu akordowego, szeroko rozwiniętego współzawodnictwa wszystkie roboty zostały zakończone na dzień 15 listopada 1948 r. 
Dnia 16 listopada 1948 r. komisyjny pociąg udekorowany z przedstawicielami Ministerstwa Kolei, DOKP Lublin, Województwa lubelskiego uroczyście wjechał na nowy odcinek linii udając się do stacji Sokal. Na poszczególnych dworcach gromadzili się liczni przedstawiciele miejscowych władz i ludności. Dnia 17 listopada 1948 r. linia Hrebenne-Uhnów-Sokal została oddana do użytku. 
Budowa i odbudowa linii trwała zaledwie siedem i pół miesiąca, sposobem gospodarczym przy dużej oszczędności finansowej.  Rozebrano w skutek korekty granic w roku 1951.

W roku 1955 odcinek oddano odcinek Hrebenne- Werchrata.

info http://www.kolejkamarecka.pun.pl/viewprintable.php?id=318

 

bottom of page