top of page
01d.jpg

Nasza pierwsza publikacja: Ryszard Gawryś, Zdzisław Pizun, Bogusław Łyszczarz, „Syberiada siedliska 1940–1946”, Lubycza Królewska–Siedliska 2023, ss. 40, ISBN 978-83-965979-0-8, nakład 300 egz.

01aa.jpg
01.jpg
01.jpg

„Od Narola po Bełz. Szkice historyczne i literackie”, red. Z. Pizun, A. Siemieńska, R. Gawryś, Horyniec-Zdrój–Narol–Lubaczów–Tomaszów Lubelski 2022. Kontakt z redakcja historiaregionu@onet.pl

Spis treści:
1. Grzegorz Dominik – Przedmowa
2. Zdzisław Pizun – Wstęp
3. Marek Sioma – Z recenzji
Artykuły naukowe
4. Henryk Gmiterek – Narol Stary alias Hołosznia. O dawnych dziejach wsi Narol (do początków XIX w.)
5. Zdzisław Pizun – Właściciele ziemscy Horyńca w latach 1444–1815
6. Aneta Siemieńska – Pałac w Horyńcu-Zdroju
7. Małgorzata Cichoń – Ikona Matki Bożej Wniebowziętej z Kaplicy na Wodzie w Siedliskach jako udany przykład syntez kulturowych w sztuce ikonograficznej Roztocza w XVIII w.
8. Pati Maczyńska, Grzegorz L. Ciećka – Kryształowe perturbacje. Z dziejów huty szkła hetmana Adama Mikołaja Sieniawskiego w Hucie Starej koło Narola
9. Karolina Jamnicka-Kondej – Karol Jamnicki – nieznany bohater z Lubaczowa
10. Grzegorz Chajko – Wybrane problemy wychowawcze i organizacyjne w szkole ludowej męskiej w Bełzie na początku XX w.
11. Małgorzata Stępniewska – Miasteczko Bełz
12. Oksana Łobko – Historia zamku i pałacu w Tartakowie oraz ich właścicieli
Silva rerum
13. Agnieszka Szykuła-Żygawska – Figury Matki Bożej Niepokalanie Poczętej z XVIII i 1. połowy XIX w. w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
14. Jacek Bazak – Przewodnik po grobach powstańców styczniowych na terenie powiatów tomaszowskiego i lubaczowskiego
15. Robert Czyż – Janusz Peter – twórca Muzeum Ziemi Tomaszowskiej
16. Ryszard Gawryś, Bogusław Łyszczarz – Członkowie polskiego podziemia niepodległościowego z Rawy Ruskiej i okolic w latach 1943–1944
17. Jakub Czekaj – Komarów – „pomnik trwalszy od spiżu”
18. Marta Dec – Powiązania rodzinne Sapiehów z Siedlisk, Ponińskich z Horyńca i Andruszewskich z Radruża
19. Katarzyna Tetlak – Sosna Grottgera. Ślad wielkiej miłości Artura Grottgera i Wandy Monné
20. Jarosław Świderek – „Kolano Bugu” – Sokalszczyzna w 70. rocznicę Akcji „H-T”
Waria
21. Gabriela Kołodziej – Narolskie kalendarium kulturalne
22. Dorota Szularz – Rekonstrukcja bitwy pod Narolem – 1672–2021
Historie rodzinne i wspomnienia
23. Maria Osterwa-Czekaj – Paweł Fryderyk Sapieha (1900–1987) – ostatni właściciel Siedlisk
24. Szczepan Gliniak – Zofia i Paweł Mierzwowie z Baszni Dolnej i ich dzieci
25. Jadwiga Turczyńska – Domczykowie z Krynic. Historia rodzinna
26. Sylwia Woś – Z Kresów na Sybir. Wspomnienia Bronisława Wierzbińca
Opracowania literackie
27. Adrianna Płuciennik – Zakochaj się w Roztoczu
28. Agnieszka Sztajer – Z milczenia przestrzeni
29. Pati Maczyńska – Echo dawnych opowieści
Sylwetka
30. Izabela Winiewicz – Marzanna Mucha – artystka z Tomaszowa Lubelskiego

Indeks osób

Adamko Jan 358

Adamski Michał 239

Affek-Bujalska B. 419

Aftanazy Roman 77, 78, 82,

191, 196, 197

Aleksandra z Jagiełłów 54, 275

Alladar (Węgier) 252

Anders 391

Andrejkow Arkadiusz 398

Andruszewscy 337, 340

Andruszewska Józefa

z Krynickich 340

Andruszewski 464

Andruszewski Jan 340

Andruszewski Mieczysław 340

Andruszewski Zygmunt 340

Andruszewski Zygmunt jr. 302,

306, 340, 341

Andrzej z Narola 33

Anielka (c. Karoliny

Jamnickiej-Kondej) 490

Antoni 453

Argasińska Paulina 118

Argasiński Mieczysław 312,

315

Argasiński Stanisław 122

Atras Z. 213

August II 106, 107

August III Sas 19

Augustowski Krzysztof 316

Axon Dominik 41

Babczyszyn Adam 303

Babiarz 444

Bach J.S. 368

Baczyński Włodzimierz 147,

148

Badowski „Bracław” 312

Balawender Franciszek

„Franek” 303

Balicki Hubert 20

Bałdych Adam 369

Banach Jacek 345

Banaś 48

Banaszczak 34

Bandrowski 279

Bańkowski „Bańko” 303

Baran Franciszek 303

Baran Marian 303, 307, 311

Baran Michał 307

Baranowski Antoni Longin

126

Barteccki Wacek 421

Bartkowski Czesław 370

Bartłomowicz Franciszek 303

Baryła 34

Basaj Stanisław „Ryś” 364

Batruch Stefan 352

Bazak Jacek 87, 235, 237–254,

256, 257, 487

Bednarski Józef 158

Bednarz Józef 376

Bejm Joanna 371

Bel Le 387

Bełżecki Aleksander

Stanisław 34

Beniński Stanisław 354

Bem Józef 250

Berg 291

Beria Ławrentij 431

Berling 434

Berryman John 454

Biegeleisen Henryk 279

Białek Helena 437

Białek Jacek 14–16, 18

Białkowski 157

Białopiotrowicz W. 98

Biały Błażej 32

Biddle Anthony Joseph 385

Bielamowicz Z. 98

Bieńkowski Andrzej 369

Biernacki 291

Biernacki T. 87, 88

Biskupski R. 98

Bistroń Julian Stanisław

„Godziembo (także pod

nazwiskiem Socha) 297,

303, 307, 310–312, 314,

315, 323

Bobikiewicz Jan 303

Bobko Krzysztof 11

Boguszowa Wacława 421

Boimowie 166

Bojara 34, 37

Bojara Stach 35

Bojarczuk Dominika 15–17

Bolesław II 265, 281

Bolesław Krzywousty 284,

286, 289

Boniecki Adam 57, 181

Bondyra 288

Bondyra Eugeniusz 287

Bondyra Wiesław 61, 64–66

Borelowski Marcin „Lelewel”

244

Borysiewicz Janina 265, 280

Bosak Alina 13

Bradley Omar 387

Braniewski S. 98

Brandt 410

Broda Ania 369

Brodowski Janusz 262, 263

Bromilsccy 193

Bruniccy 244

Brunicki Jan Antoni 244

Brunicki Piotr 244

Brunicki Zdzisław 247

Brückner Aleksander 281

Brześcińska-Riccio Joanna 372

Brzozowscy 362

Brzozowski Rafał 372

Brzusko Ignacy 256

Bubela Józef 147, 148

Buchta Władysław 274, 276

Budionny Siemion 329, 330,

390

Budzyński Konstanty 256

Bujara Paweł 41, 44, 46

Bujarowie 46

Bułgakow S. 98

Burak Franciszek 415

Burczyński Ignacy 207

Burzyński Karol 210–225

Butyrowski Dariusz 20

Buziewicz Mieczysław 365502 Indeks osób

Bylina Michał 331

Bzowska Anna 55

Bzowska Małgorzata 55

Bzówka Krzysztof 369

Całka Henryk 86

Carton de Wiart Adrian 387

Cegielski Adam 370

Cencora Damian 20

Cencora Rozalia 20

Cetner Anna 187

Cetner Ignacy 19, 187

Cetner Jan 183

Chajko Grzegorz 144, 165,

167, 171, 355, 487

Chamski Antoni 155

Chercina 34

Chagall 483

Chełmoński 410

Chłapowska Teresa

z Potworowskich 189,

192–194

Chmielecka Urszula

z Łaszczów 35

Chmielecki Marcjan 36

Chmielecki Władysław 35

Chmielewski Marian 292

Chmielnicki Bohdan 24, 180

Chmura Marceli 169, 278

Chodkiewicz Jan Karol 271,

383, 384

Chodkiewiczówna Zofia 168

Chodorowski Marian 302,

303

Chodźko Witold 263, 274,

293

Chojecka Ewa 76–78, 84

Chołodecki Józef „Białynia”

236, 258

Chrapusta Władysław

„Brzęczek” 303

Cichoń Małgorzata 15, 16, 18,

20, 92–94, 100–102, 487

Cichorz Bolesław 274, 289

Cieckiewicz Roch 240

Ciećka Grzegorz L. 13, 15,

64, 88, 105, 106, 107, 111,

115, 116, 457, 459, 461,

464, 468, 470, 488

Cieszanowski Stanisław 57

Cioch Jan 303

Ciochowie bracia 304, 313

Cisek Karolina z Domczyków

411

Ciszak 34

Ciszek J. 414

Choltitz Dietrich von 387,

388

Chrzanowska P. 108

Cleo 372

Colins Jerry 387

Cugowski Piotr 372

Cugowski Wojtek 372

Curie-Skłodowska Maria 478

Cybruch Eliasz 155

Cybruch Stanisław 154, 156

Cygan Tadeusz „Wiktor”,

„Strzygniew” 297–299,

304, 312

Cynk F. 268

Cyryna Franciszek 37

Czajkowski Adam (s. Karola)

304

Czajkowski Karol 304

Czarnecki Michał 256

Czartoryscy 106, 112, 492

Czartoryski August

Aleksander 108

Czartoryski Czesław 256

Czechoński 274

Czechoński Jan 289

Czechowski Leon 250, 251

Czekaj Jakub Krzysztof 20,

326, 335, 336, 488

Czermińscy 180, 181

Czermiński 181

Czołowski Aleksander 195,

269

„Czortek” (Ukrainiec) 360

Czyż Robert 14–16, 262, 488

Czyżewicz Mieczysław 252,

253

Ćwinarowicz Bolesław 360

Ćwinarowiczowie 360

Dacyna Helena 15, 102

Danyszu 279

d’Arquien Maria Kazimiera

(Marysieńka) 17, 59, 60,

78, 82

Daszkiewicz Stanisław 304

Dawidowicz Jan 400

Dawidowicz Zbigniew

„Darżyński” 304

Dąb-Kalinowska B. 98

Dąbek Stanisław 118, 121,

143

Dąbek Stanisław 248

Dąbrowski Jarosław 268, 288

Dąbrowski Karol 256

Dąbrowski Wincenty 256

Dec Marta 337, 489

Dec (mąż Zofii Mierzwy) 399

Dec (teść Zofii Mierzwy) 400

Dębski Krzesimir 371

Denhoffowa Zofia

z Sieniawskich 113

Dickinson Emily 485

Dionizjusz z Furny 95

Długosz Michał „Kowalczuk”

304

Długosz Stanisław „Jastrząb”

(s. Jana) 299, 301, 304

Długosz Stanisław „Tygrys”

(s. Łukasza) 299, 300, 304

Dmitroca Leszek 20

Domczyk Agnieszka 411

Domczyk Aleksandra 421

Domczyk Alojzy 411

Domczyk Aniela

z Kołtuniaków 414, 415,

418–420, 422–424

Domczyk Aniela z Kostrubców

420, 423, 424

Domczyk Anna 411

Domczyk Anna z Jenkotów

411, 414

Domczyk Barbara

z Kołtuniaków 411, 418,

419

Domczyk Edmund 419

Domczyk Franciszek

(z XVIII w.) 411

Domczyk Franciszek (ur. 1888)

411, 415, 416, 417, 418, 419

Domczyk Franciszek (ur. 1915)

415, 418, 419, 421, 424

Domczyk Franciszek

(ur. XX w.) 412, 413, 415,

418, 419, 421, 423, 424

Domczyk Genowefa 411

Domczyk Jan (ur. 1786) 411

Domczyk Jan (ur. 1851) 411,

414, 415

Domczyk Jan (ur. 1882) 411,

414, 415, 418, 419, 423,

424

Domczyk Jan (Janusz) 419,

420, 423, 424

Domczyk Katarzyna

z Adamczuków 411

Domczyk Klara 411

Domczyk Paweł 411

Domczyk Piotr 411

Domczyk Stanisław (ur. 1895)

411, 415, 421

Domczyk Wiktoria

z Łopuszyńskich 411, 415

Domczyk Witold 419

Domczyk Zdzisław 418, 419,

420, 424

Domczykowie 411, 419

Dominik Grzegorz 12–16,

19, 376

Dominik Maciej 41

Dominika 442Indeks osób 503

Dominika św. 494

Donatan 372

Donheffeur 304

Donnersmarck Edgara

Henckel von 393

Dornbach Dorota

z Brunickich 229

Dornbach Rajmund 229

Drążek Józef 256

Drewnowski Marek 370

Dubniewicz Eliasz 341, 463,

464

Dubniewicz Maria 341,

462–464

Dubniewicz Katarzyna 463

Duda Joanna 371

Dudek Tomasz 327, 328

Durda Michał (także jako

Walaszek Stanisław „Ryś”)

301, 302

Duda Eugenia (c. Peczaka)

318

Duda Jan „Kwiatek” 318, 323

Dudek Mirosław 20

Durkiewicz Adrian 15

Durkiewicz Józef (s. Marcina

i Anny z d. Potoplak)

317–319

Durkiewicz Józef (drugi) 318

Durkiewicz Nadia 15

Durkiewicz Paweł 16

Duszycki Józef 236

Dutkowski N. 414

Dwernicki Andrzej 47

Dybał Jerzy 369

Dymitrowski Jakub 170, 354

Działyńscy 109

Dziduch Maria 437

Dzieduszycki Józef Kalasanty

188

Dziewałtowski Gintowt

Antoni 24, 37

Dziewałtowski Gintowt Józef

37

Dziganka 33

Eberhardt Piotr 162

Eder Maria ze Stanków 178,

190, 191, 194, 202

Eder Mirosław 191

Eiers Catharina z Gittnerów

429

Eiers Michael 429

Eisenhower Dwight 386

Eliasz prorok 172

Emanow Gieorgij (Grzegorz)

242, 256

Erdman Maria 370

Estreicher Karol 385

Ewdokimow P. 98

Fabrycy Kazimierz 396

Falkowski Adam 371

Fedoriw Tetiana 190

Fedus Teodor 94, 95

Fekdman 280

Feret Anna 20

Fesinger Sebastian 205

Ficek Kazimierz „Ryś” 304

Fijałek Leokadia 422

Filipkowski 312

Firlej Henryk 74

Floreński P. 98

Franciszek 384

Franciszek Józef 275

Franciszek z Krynic 414

Franus Michał „Sieciński”

314

Fredro Edward hr. 254

Fredrówna 277

Freiberg Arnold 205

Fremel Franciszek Konstanty

105–107, 111, 117

Freud 395

Fudala Wacław 109

Fujara Katarzyna 273

Fujarowie 362

Furnaga Bronisław 266

Furtak Ludwik 152

Gach Jerzy 304

Gajno 33, 34

Gajdosz Karol 304

Gajerski Franciszek 124

Galacki Tomasz 34

Gałamaga Piotr 274, 290

Gałan-Smól Beata 424

Gałązka Edward 304

Gałecki Józef 481, 482

Gancarz Marianna

z Domczyków 411

Gawroński Bonawentura 61

Gawryś Janina 15, 20, 102

Gawryś Natalia 15, 20

Gawryś Ryszard 14–16, 19,

21, 297, 489

Gawryś Stanisław 20

Gentileschi Artemisia 477

Gerczakówna Janina „Agawa”

304

Gertruda (Gercia) 474–476

Gevert Christine 370

Gęborys 303

Giedroyć Franciszek 292

Gierek 365

Giziewski Hubert 371

Gliniak Katarzyna

z Mierzwów 399, 400,

403, 405

Gliniak Szczepan 398, 405,

489

Gloger Zygmunt 269, 275,

278

Głowacki Bartosz 121, 293,

477, 478

Głuchowski Konrad 327, 328,

332

Gmernicki Wawrzyniec 299

Gmiterek Henryk 23, 489

Gmiterek Jan 44

Gmiterek Robert 372, 373

Gmiterek Sobek 41

Gmiterkowie (Dmyterkowie)

46

Gniatowski Dariusz 347

Gnoiński Michał 130

Goch Bolesław 306

Gofryk Eliasz 152

Golasiński Mirosław 15, 16

Goldgraber (także jako

Adamczak Adam) 299,

312

Gołuchowski Agenor

Romuald 118, 121, 122,

143

Gonzalez Julieta 370

Gorczyńska „Lila” (także jako

Własow Lidia) 312

Gore Joseph E. 410

Gorelowscy 52, 58, 74, 78,

456

Gorelowski 457

Gorelowski Jan 59

Gorelowski Piotr 59

Gorelowski Szymon 59

Gorelowski Tomasz 59

Goszyński Malcher 30

Gotgard z Felenic 179

Groźdź Dominik 471–476

Górnicki Staszek 352

Górski Błażej 335

Grabania Ewa 20

Gramowski Henryk Hugo

254–256

Grek Teofan 96

Gross Jan 354

Grot Andrzej 179

Grottger Artur 342–347

Gruba 34

Grygiel 288

Grzeszczuk Bolesław 304

Grzymała Mikołaj 30

Gubeni Halina 351

Gudz Jan 58

Guglas Wojciech 86

Gut Zdzisława 15

Gurczyk 304

Gutowie 303

Gwoździk 34

Gwóźdź Aniela 20504 Indeks osób

Hadaś Aleksandra 295, 296,

324

Haliniak Jan 319

Haller Józef 122

Haller Stanisław 329

Halszczka z Lutosławskich 57

Hałamaj Franciszka 360

Hałań Michał 152

Hałasa Alicja 369

Hałasa Jacek 369

Hanejko Eugeniusz 20, 262

Hanus Wojciech 305, 315

Hartmann 266, 269, 281

Harz Agata 369

Hemingway Bruce 388

Hemingway Ernie 388

Hemmerling Josef 428

Hemmerling Michael 428

Haykowski Stanisław 331

Henry 454

Heydenreich Michał „Kruk”

252

Herburt 57

Herda Józef 289–291

Hilarowicz 279

Hilarowicz Tadeusz 264

Hitler 387, 388

Holofernes 455

Hołownia Bogdan 371

Hordyński Innocenty 254

Hoym Zbigniew 305

Hrycek-Robinson Katarzyna

316

Huk Wiesław 359, 360

Hurkała Mikołaj 256

Ihnatowic 34

Ilechko Vasylyna 198

Isakiewicz Mateusz 20

Iwaneczko Dariusz 313, 315

Iwat Stanisław (s. Franciszka;

także pod nazwiskiem

Iwatowski „Murzyn”) 304,

305

Iwsztuk 37

Jabłonowscy 112, 337

Jabłonowski Józef 39

Jabłoński Jacek 247

Jabłoński Wincenty 265, 280

Jachymek Zenon „Wiktor”

313

Jacobs Jacob 161, 162, 177,

353

Jacyna-Onyszkiewicz Irena 15

Jacyna-Onyszkiewicz

Zbigniew 14, 15, 20

Jadwiga św. 384

Jagiełło Władysław 54, 176

Jagiełłowicz Stanisław 35

Jagodziński Andrzej 370

Jakubowski Dariusz 369

Jamnicka Anna z Sobulów

129, 130

Jamnicka Barbara

z Argasińskich 118

Jamnicka Janina 129

Jamnicka-Kondej Karolina

15, 118, 136, 140, 324,

490

Jamnicka Maria

(c. Franciszka) 118, 134

Jamnicka Maria (c. Karola)

129

Jamnicki Andrzej (brat

Franciszka) 119

Jamnicki Andrzej

(s. Franciszka) 118

Jamnicki Franciszek 118, 119,

122

Jamnicji Jerzy 129, 136

Jamnicki Karol 118 141, 143

Jamnicki Karol jr. 129, 136,

137

Jamnicki ppor. 135

Jan Paweł II (Wojtyła Karol)

390, 391, 487

Janas Stanisław 86

Janeczek Andrzej 29, 63

Janicki Kuba 371

Janocha M. 98

Janowska Wanda z Ederów

191

Janowski Jan 269

Janowski Bronisław

Władysław 191

Januszewski Władysław

Agrypin 251, 252

Jaremczukowie 357

Jarmoła Edward „Edek” 299,

301

Jarosiewicz Adolf 302, 305

Jarosz Julian (także pod

nazwiskiem Nowak

„Włodzimierz” ) 305

Jaroszyńska Jadwiga 192

Jaroszyńska Teresa

z Urbańskich 190, 192,

194

Jaroszyński Jan 192

Jaroszyński Marian 191

Jaroszyński Władysław

„Stach” 297, 298, 305

Jaruchowski Ferdynand 256

Jarząbek Krzysztof 32

Jastrzębski J. 87

Jaszewski Stanisław 33

Jaśków 273

Jaśków Maria 273

Jaworscy 39

Jazłowiecki Jerzy 57

Jedliński Jan 123

Jemanow Gieorgij 255

Jeremi Siemowit IV 166, 354

Jeziorański Antoni 238, 244,

245, 246, 248, 252

Jezus 164

Jędraszczak Henryk 419

Joniec Jarosław 20

Jopek Anna Maria 372

Józef II Habsburg 271, 427

Józef Św. 164

Józefczak 396

Józefczuk Czesław 344, 347

Józefczyk Jan 272

Juszczak Wojciech Albert 410

Jurczak Eugeniusz 301, 305,

306

Jurczak Józef „Zbrojarz” 306

Jurczakowie 301

Jurkiewicz Antoni 167

Kacper (s. Sylwii Woś) 496

Kalinowscy 180–182, 184

Kalinowska Elżbieta

ze Strusiów 181

Kalinowski Walenty

Aleksander 37, 181

Kałkowski Leon 147, 148

Kałuża Jan 309

Kamiński Michał 20

Kanior Tadeusz „Klucz” 306

Kant Immanuel 14

Karaś Wawrzyniec 46

Kargol 288

Karłowscy 53, 81–83, 109

Karłowska Jadwiga 81

Karłowska Róża z Ponińskich

81, 340, 341, 464

Karłowski Jan 81

Karłowski Stanisław 81, 82,

84

Karłowski Zygmunt 81

Karpiński Franciszek 361

Karol (s. Karoliny JamnickiejKondej) 490

Karolak Władysław „Kazia”

299, 301

Kawa Stanisław „Fela” 299,

301

Kawecka Katarzyna 20

Kawecki Paweł 20

Kawęcki Wacław 309

Kazanecki Władysław 238

Kazimierz Jagiellończyk 352

Kazimierz Odnowiciel 289

Kazimierz Wielki 265, 281

Kelner Józef „Szwab” 306

Kędzierski Lucjan 125

Kęsiccy 37Indeks osób 505

Kęsicka Anna z Łaszczów 35

Kęsicki Paweł Stanisław

35–37

Kęsicki Stanisław 34

Kiełbaszel Kazimierz 41

Kisiel Karol 120

Kisielewiczowie 357

Kisielewicz Stefania 274

Kisieliński Dariusz 369

Kiszczyńska Lucyna 421

Kiwerscy 282

Kiwerski Edward 265, 280

Klebetnica Tekla 372

Kleeberg Franciszek 118, 130,

143

Kleiner Juliusz 279

Kleist von 397

Klimek Wojciech 32

Klimkiewicz 306

Klimkiewicz Zenon „Brzask”

306

Klimowicz Mieczysław

„Krzysztof” 302, 306

Klukowski Z. 269

Kłosiewicz Władysław 367,

369

Kłysewicz Krystian 441

Kmiecik Jan „Lis” 306

Kmiecik Stanisław 372

Knap Eufemia 244

Knap Franciszek 243, 244

Knothe Maciej 205

Kobierzycki Ludwik 266, 281

Kobos Stefan „Wrzos” 305,

306, 308

Kochanowski Jan 361

Kochanowski Krzysztof 32

Kochanowski rotmistrz 34

Kocioczyk Dymitr 148, 150

Koczan Antoni 404

Koczan Józef 403, 404

Koczan Marianna z Mierzwów

400, 402–404

Kogut Józef 306

Kogut Zygmunt „Lisiecki” 306

Kolasa Jadwiga 15, 102

Kolasa Marek Władysław 324

Kolasa Stanisława 15

Kolbuszew 318

Kolbuszowski Piotr 41

Kolinek Józef 369

Kołodziej Gabriela 367, 490

Kołodziej Jan 63

Kołtuniak Marianna

z Kowalskich 411

Kołtuniak Tomasz 411

Kondej Aniela 15, 140

Kondraciuk Piotr 208

Koniecpolscy 78

Konopnyczenko Taras 369

Konrad Paweł 494

Konstantyn Wielki 95, 164

Konwalicki Wojciech 41

Kop Andrzej 126

Kopczaccy 320, 321, 394, 395

Kopczacka Janina 15

Kopczacka Katarzyna 311

Kopczacka Maria 311

Kopczacki Józef 317

Kopczacki Ryszard 321

Koper Mariusz 14, 16

Korczak 269

Kornaga Andrzej 121

Kornaga Jan 123

Korzec Mikołaj 33

Kosiński Kazimierz 154, 157

Kosiński Wojciech 319

Kossak 410

Kossak Jerzy 331

Kossak Wojciech 483

Kossak-Szczucka Zofia 390

Kossakowska Katarzyna

z Potockich 187

Kostecki Dariusz 371

Kostecki Karol „Kostek” 295,

296, 305, 309, 313, 314,

324

Kostrubiec Bronisław 424

Kostrubiec Zofia 415

Kostrzewski J. 284

Kościuszko Tadeusz 408

Kot Krzysztof 20

Kotowski Stanisław 296

Kotyra Michał 20

Kowal 37

Kowalski Tomasz 414

Kowcz Emilian 174

Kowerski Andrzej 391

Koziarczyk Julian 306

Koziarczyk Ryszard 306

Koziarski Władysław 306

Kozicki Jan 122

Koziejowski Józef 256

Kozłowski Leon 264, 269,

279

Kozłowski Marian „Puszka”

306

Kozłowski Tomasz Kuba 364

Kozubski Sebastian 33

Krabl Adam 280

Krasny P. 98

Krawczyk Renata 13

Krawczyński Jan 243

Krczek 279

Kremer Isa 161, 162, 177

Krukowska-Bania Beata 84, 85, 88

Krukowski Edward 86

Krup Andrzej 191

Krupa Aurelia 307

Krupa Bolesław 303, 307,

308, 311

Krupa Józef 307

Krupa Marian 307

Krupa Zofia 307

Lurzępa Anna 20

Krynicki 270

Krzanowski Kazimierz 122

Krzeczunowicz Kornel 326, 390

Krzyżanowski Kalikst 169

Kubasińska Mira 374

Kubiak Tadeusz 370

Kubiszyn Kazimierz 253

Kubrak Z. 239

Kucz Konrad 369

Kudlicki Andrzej 20

Kudyba Maciej 271

Kujawski Czesław 269

Kukiz Franciszek 351

Kukiz Paweł 351

Kukiz Paweł dziad 351

Kukizowie 276

Kulesza Józef 250

Kulik Sobek 35

Kulka Gaba 369

Kulka Konstanty Andrzej 369

Kulpa Danuta 15

Kumanowska Joanna

z Zabłockich 65

Kumanowski Adam 66

Kummersberg Carl von 427

Kuropatnicki Ewaryst

Andrzej 39

Kusielewicz Eugeniusz 410

Kustroń Józef gen. 248

Kuśmierczak Grzegorz 34

Kuśmierczak Szymon 34

Kuśmierczakowie 46

Kuśmirczuk Błażej 44

Kuśmirczuk Walenty 41

Kuśnierka 33

Kuśnierz Janek 34

Kuzdra Michalina 272

Kuźniar „Popiel” 312–314

Kwiatek Karol 307

Kwiatek Ludwik 307

Kwiatek Stanisław „Żbik” 307

Lachowicz Tadeusz 304, 305

Lachowska 289, 290

Lachowski Stanisław 289, 290

Lanckorońscy 176, 178, 188,

190, 194, 196–198, 202,

361

Lanckorońska Franciszka

z Mysłowskich 190, 191

Lanckorońska Rozalia (Róża)

z Rosnowskich 188–190,

Lanckoroński Antoni 191

Lanckoroński Karol 191

Lanckoroński Przesław 190

Lanckoroński Teodor 188,

189, 190

Lanckoroński Zbigniew 178,

188–192, 195, 202

Lanckoroński Zbigniew Józef

Ksawery 190

Landowska Wanda 370

Lang Czesław 363

Lapierre Dominique 387

Laskowska Anna 140, 141

Laskowski Jan „Kupa” 303,

307

Lasota Bronisław 304, 308

Lasowy Eliasz „Siajner” 317,

318, 320

Lasowa Helena 312, 316

Laszyk Szymon 32

Latawcowie 298

Law Robert 388

Laryew Walery 491

Lege Emile 300

Legieć Jacek 416, 417, 424

Lelowski Ignacy 195

Lenczowski Krzysztof 371

Lentowicz Błażej 315

Lentowicz Ewelina 15

Leowenherz Henryk 280

Leszczyński Mariusz 52, 59,

60, 65, 67, 76, 109, 110

Leszek 443

Leśnik 34

Lew I Halicki 164

Lewandowscy 299

Lewandowska Inga 369

Lewandowska Józefa z d. Till

316

Lewandowska Maria 277

Lewandowski Franciszek 316

Lewandowski Jan 277

Lewandowski Stanisław

„Sylwester” 297–300, 302,

307, 313

Lewicki Józef 44

Lewko Mariusz 335

Lewkowicz Józef 13, 15

Lewkowicz Ludwik 256

Lipczyńscy 411, 420

Lipczyński Grzegorz 412, 413

Lipscy 113

Lipska Anna z Bełżeckich 37

Lipska Zofia z Łaszczów 31

Lipski Jan 31

Lipski Józef 37

Lipski Samuel 31, 37

Lipski Świętosław 29–31

Liptay Alfred 445

Liptayowie 114

Liśkiewicz Józef 155

Lityński Józef 124

Loth Edward 264, 265, 279,

280

Lubertowicz Wojciech 371

Lubomirscy 112

Lubomirska Konstancja

z Ligęzów182

Lubomirski Jerzy Sebastian

182

Lubowicz Dawid 371

Luchowski Stanisław 274

Ludwiga Stanisław 243

Ludwik Węgierski 164

Lutosławscy 52, 57, 58, 74,

75, 78

Lutosławski Jan 57

Lutosławski Stanisław 57

Łapczyńscy 275, 276

Łapczyński J. 277

Łapiński Jan 239

Łaszcz Franciszek 34–36

Łaszcz Jan 34

Łaszcz Jerzy 23, 32, 34, 47, 51

Łaszcz Kazimierz 34–36

Łaszcz Nieledewski Florian

23, 29–33, 47, 51, 442

Łaszcz Nieledewski Jerzy

29, 30

Łaszcz Nieledewski Mikołaj 29, 30

Łaszcz Nieledewski Stanisław (ojciec) 29, 30

Łaszcz Nieledewski Stanisław (syn) 29, 30

Łaszczowa Katarzyna 34

Łaszczowie 31, 33–36, 184

Łaszcz Stanisław 32

Łaszcz Stefan 34–36

Łazar A. 108

Łazariewicz Władimir 128

Łazowski Marcel 239

Łęski Józef 37

Łobko Oksana 178, 184, 491

Łopuszyński Bartłomiej 414

Łopuszyński Zenon 421

Łosiewski Tomasz 186, 187

Łosiowie 13, 39, 40, 372,

375–378, 441, 442, 485

Łoś Feliks Antoni 23, 38–40,

43, 48, 51, 367, 369, 442

Łoś Maria Urszula

z Moszczeńskich 367

Łoś Maurycy 47

Łoś Michał 24, 38

Łoziński Władysław 57

Łubieński Ludwik 391

Łucki Józef Tylczak 238, 239

Łukasz św. 164

Łuszczewska Anna

z Jełowickich 64

Łuszczewska Barbara

z Chyżowskich (2 v.

Krzysztofowa Wygnańska

(Wyganowska)) 180

Łuszczewski Franciszek 64

Łuszczewski Stanisław 180

Łuszczyński Jan 316, 318

Łuszczyński Józef 317–319

Łuszczyński Marek 14–16, 20,

102, 319, 335

Łuszczyński Piotr 319

Łuszkiewicz W. 268

Łychowska Katarzyna

z Jordanowskich 180

Łychowski Jakub 180, 181

Łyszczarz Bogusław 15, 295,

335, 491

Łyszczarz Edwarda 15, 102

MacCracken Henry N. 406, 410

Mach Józef 404

Maciejewicz Kazimierz „Dar”

314, 315

Macioła 37

Maczek Stanisław 391

Maczyńska Pati 15, 18, 105,

115, 456, 459, 461, 464,

466, 468, 472, 491

Maderno Carlo 204

Madeyski Andrzej 86, 87

Magraf Piotr 122

Maja (wnuczka Doroty

Szularz) 494

Majewski Józef 290

Majkutewicz Magdalena 424

Majski 434

Makolondra Stanisław

„Pupiec” 299, 307

Makolondra Stanisław

„Szczurek” 299, 307

Makolondra Władysław 307

Makomascy 273

Makomaski 273

Maksymilian I 204

Malarzowa Ruchla 256

Malczewski 410

Malhomml Zdzisław 251

Malicki Piotr 363

Malinowska Danuta 437

Małdrzykowie 27, 29

Małecki Jan 118, 121

Mańkowska Józefa 241

Mańkowski Bogdan

„Jastrzębiec” 241

Mańkowski Karol 120

Marcin (starosta bełski) 73Indeks osób 507

Marcinkowski (kpt.) 124

Marcinowscy 23, 28, 29, 31, 51

Marcinowski Adrian 27, 28, 29

Marcinowski Maciej 28, 29

Marcinowski Piotr 23, 27,

28, 51

Marcinowski Stanisław 27–29

Marek 34

Margurowie 276

Maria 164

Maria Teresa 427

Markowski Jerzy 286

Markowski Józef 264, 279

Marszałek Tomasz 299, 307, 311

Martinka Krzysztof 32

Martinka Roman 32

Martinka Stanisław 32

Matczyński Jan 446

Matejko J. 268, 410

Matejak Władysław 273, 291

Matuhe (Matuh?) Zenon

„Skiba” 307

Matusz Józef 20

Matuszewska Jadwiga 114

Matuszewski Janusz 114

Matyasz 112

Maucherowie Jan i Jakub

218, 219

Maykowski Stanisław 279

Mazolewski Wojtek 370, 371

Mazur 37

Mazur (członek AK) 307

Mazur Bartosz 34

Mazur J. 226, 229

Mazur Janusz 59

Mazur Małgorzata 20

Mazur-Hanaj Remigiusz 369

Mazurkiewicz Adam „Mazur”

307

Mącik Hubert 328

Mecheda Jan 256

Meder Małgorzata 430

Meder Marja z Emrichów

430

Meder Mikołaj 430

Meiklejohn Alexander 406

Męcina-Krzesz Józef Feliks 268

Mężyk Grażyna 20

Miączyńska Aniela

z Olbrachcic-Bielskich 188

Miączyński Mateusz 188

Miączyński Ignacy 178, 188,

195, 202

Miączyński Wacław 188

Micgiel John 410

Michalak Eligiusz 17

Michalski Tadeusz 301, 302,

305, 306, 308, 309, 312

Michelozzo 390

Michnik Matys 33

Mickiewicz Adam 14, 354

Miczewski Gotard 73

Mieg F. von 24, 25

Mielcarek Jakub 371

Mierzwa Anna 399, 400, 403

Mierzwa Antoni 403

Mierzwa Antonina 400, 403, 405

Mierzwa Helena 405

Mierzwa Karolina 403

Mierzwa Katarzyna

z Twarogów 402, 405,

406

Mierzwa Paweł 398–400, 402,

403

Mierzwa Rozalia 403

Mierzwa Szczepan (Stefan)

Paweł 398–410

Mierzwa Szymon 403

Mierzwa Tadeusz 405

Mierzwa Wiktoria 399, 400,

402–404

Mierzwa Zofia z Wilczków

398, 399, 402, 403

Mierzwowie 398, 400, 402,

403, 405

Mierzwińska Karolina 240

Mierzwiński Fryderyk „Prus”

240

Mihăileanu Radu 174

Mikołaj (kasztelan wiski) 73

Mikołajewicz Jan 148

Mikołowicz Józef „Jałowiec”

308

Mikołowicz Marian „Wieć”

308

Mikołowicz Stanisław 307,

308, 311

Mikulski Klemens 308

Mikuła Iwan 41

Milewski Hipolit 308

Miłosz 475, 476

Miłoszewski Stanisław 30

Miśkiewicz Dorota 370

Młodnikcki Karol 346

Młotkowski Włodzimierz 296

Mniszchowa Bihilda

z Szembeków 113

Mniszchowa Konstancja

z Tarłów 113

Mniszchowie 112, 113

Mniszech Jerzy August 105,

111, 113, 117

Modrzejewska 346

Mogielnicki Aleksander 37

„Mohorta” 299, 300

Mojmir II 265, 281

Mokrzycki Mieczysław 349

Mokrzycki Wiesław 347, 349

Mond Bernard 126, 127, 248

Monik Dariusz Aleksander

15–17

Monné Wanda 342–347

Montusiewicz Ryszard 20

Morawski Kajetan 387

Mordechaj z Biłgoraja 173

Moroz Jakub 41

Morozowicz Mikołaj 39

Morski Antoni 113

Morsztynówna Helena 183

Mosiak Roman „Dąb” 308

Mosor Jan 58

Mozart 395

Możdżer Leszek 370

Mroczko Józef 127

Mroczkowski Zbigniew 270

Mrozowicki Jerzy Adam 67

Mróz Adam 14–16, 20

Mróz Alicja 8, 10, 12, 14–18,

53, 59, 61, 64, 66–68,

77, 102, 110, 342, 344,

375–377, 379, 380–384,

450

Mucha Danuta 480, 481

Mucha Joanna 481

Mucha Marzanna 477–485

Mucha Roman 477, 479–482,

485

Mucha Stanisław 358

Muczkowski Tadeusz 244, 245

Mulak Andrzej 47

Mulakowa 48

Murakowski Robert 371

Muranty Jerzy 369

Mysłowska Natalia 191

Myszka Rozalia 272

Nagórski Grzegorz 369

Nahirny Wasyl 352

Nalepa Piotr 374

Nalepa Tadeusz 374

Nartowscy 38

Nartowska 48

Nartowska Gryzelda

z Lipskich 37

Nartowski Franciszek 37

Nartowski Jan 37

Nawodnik Antoni 256

Nawodnik Wojciech 256

Nazarczuk Henryk „Junecki” 308

Nestor 352

Nieckarz Józef 301, 308

Niedziela Jacek 369

Niemen Natalia 371

Notyniak 309508 Indeks osób

Notz Karol 114, 238, 240

Nowacki Rafał 20

Nowacki-Kopaczyński

Władysław „Junosza” 252

Nowak Albin 297

Nowakowski J. 83

Nowicka Anna 13

Noworol J. 414

Nowosad Igor 198

Nowosad M.S. 415

Nykowska Natalia 371

Obmiński Tadeusz 169

Odrowąż-Milewski Adam 312

Odrowąż-Milewski (ojciec

Adama) 308

Ojdana Łukasz 369

Oko 279

Olech 37

Olejniczak Janusz 370

Olga 473, 475, 476

Olszaniecki Aleksander 161,

162, 177

Onufry Jan 383

Onyszkiewycz Mirosław 350

Onyszkiewycz Taras 350, 355

Onyszkiewyczowie 351

Opolczyk Władysław 161,

164, 167, 177

Osiecka Agnieszka 163, 175,

353

Osmolscy 242

Osmolski 34, 37

Osmolski Jan „Bończa” 241,

242

Osmólski Jan 29

Osterwa 488

Osterwa Juliusz 492

Osterwa-Czekaj Maria 326,

339, 385, 386, 389, 390,

392, 393, 396, 397, 492

Ostrowski Maciej 41

Ostrówkowie 362

Osuch Jan 282

Paderewski Ignacy Jan 407

Pakos Aleksander 41

Paleczny Piotr 369

Paliwoda Andrzej 47

Palka Grzegorz 369

Palma Adam 369, 371

Palonka Przemysław 13

Paluszyńska 268, 288

Pałyga Bart 371

Pałysz Feliks 32

Panasiewicz Janusz 187

Pańczak Paweł 95

Papée Fryderyk 161, 165,

167, 168

Parnas Emil 247

Parnas Józef 263, 274, 293

Pasieczny Michał 414

Paskudka 37

Pasławscy 362

Paszkiewicz 273

Patryk (s. Pati Maczyńskiej) 491

Patterson Margaret M. 408

Pawelec 37

Pawlak Zbigniew 20

Pawłowa (wdowa) 34

Pawłowski 271

Pawłowski Andrzej 492

Pawłowski E. 419

Pawłowski Samuel 58

Pawłowy Jakub 32

Peczak Feliks 317, 319, 320

Peczak Katarzyna 319

Pempel Stanisław 297, 310

Pepłowska Barbara z Czołhańskich 65

Pepłowski Wawrzyniec 65

Peter Felicja z Reichertów

263, 266

Peter Janusz 15, 20, 262–293,

488, 492

Peter Michał 292

Petersonowie 395

Petryczenko Serhii 369

Piasecki Feliks „Walezy” 255

Piasecki Leszek 483

Piczak Janina 436

Piczak Kazimiera

z Wierzbińców 430, 432,

434, 436

Piczak Krystyna 436

Pieczkowski Jan 32

Pieczykur (Pieczukur) Piotr

z Wilcz 52, 54–56, 72–75,

456

Pieczykurowie 55, 75

Piekutowska Patrycja 369

Piłsudski Józef 118, 126–128,

136, 143, 280, 293, 488

Piotr 474–476

Piotrowski Kazimierz 269

Piotrowski Marcin 20

Pius XI 171

Pizun Zdzisław 9, 13–16, 21,

52, 324, 346, 492

Pleskaczowie 46

Pliżga 265, 280

Płaza Jan 58

Płaza Zygmunt 33

Płuciennik Adrianna 22, 439,

440, 443–448, 493

Pochwalski Kazimierz 326

Podusowski Stanisław

„Wiktor” 299, 301

Polejowski Maciej 213

Poletyło Gertruda

z Błażowskich 66

Poletyło Mateusz 66

Polnik Krzysztof 371

Pomianowska Maria 370

Poniatowski Józef 326, 390

Poniatowski Stanisław August

367

Ponińscy 52, 53, 67, 74, 75,

79, 81, 82, 85, 109, 337,

339, 340, 460, 461, 464

Ponińska Olga 81, 338

Poniński Adam Karol 79, 178,

185, 186, 202, 460, 461

Poniński Aleksander 54, 67,

79, 460, 461

Poniński Aleksander Oskar

Franciszek 75, 79, 81, 82,

91, 338, 340

Poniński Ernest Aleksander

Adalbert 67

Poniński Kalikst 81, 82, 338,

339, 341, 462

Poniński Leander Piotr 79,

340, 461

Poniński Ludwik Nikodem 79, 461

Popek Artur 479, 482

Poplawski Yvette 20

Pospieszalski Marek 371

Pospiszil Agnieszka 178

Potaczała Krzysztof 364

Potoccy 112, 176, 178, 181–183,

185, 194–197, 202, 356

Potocka Anna 182

Potocka Anna z Działyńskich 109

Potocka Anna z Potockich 184

Potocka Krystyna

z Lubomirskich 182

Potocka Teofila Teresa

z Cetnerów 183

Potocka Wiktoria Elżbieta 182

Potocka Zofia z Kalinowskich

181, 182

Potocki Andrzej 182

Potocki Feliks Kazimierz 181–183, 356

Potocki Franciszek Salezy 183, 184

Potocki Jerzy 183

Potocki Józef Felicjan 183

Potocki Michał 183

Potocki Stanisław 109

Potocki Stanisław „Rewera” 181, 182

Potocki Stanisław Szczęsny 184, 185–187

Potocki Stanisław Władysław 183

Potworowski Tadeusz 189, 192–194

Prandota 73, 179

Prandota Piotr 179

Prandotowie-Rawiczowie 179

Prandotowie-Trzcińscy

(Trzcińscy h. Rawicz) 179

Proksa Michał 52, 56, 58, 59, 64, 76, 83

Prixner J.G. 38

Pruchnicki Zbigniew 236

Prusinowski Janusz 370

Prystupa 362

Przednowek Franciszek 41

Przemyk Renata 369

Pszonka Stanisław 31

Przyborowski 291

Pudełko M. 275, 276

Pułaski K. 64, 66, 67

Pustówka Władysław 308

Putkowska Melania 435

Putkowska Olga 435

Putkowski Józef 435

Puzyna Anna z Bełżeckich 24

Puzyna Michał 24, 37

Pyda-Karwicka Maria 20

Pyziński 265, 281

Radeccy 38

Radecka Teressa de Lipe

z Lipskich 64

Radecki Nikołaj 64

Radecki Maurycy 37

Radziszewski Józef 256

Radziwiłłowa Anna

z Sanguszków 113

Radziwiłłowie 112

Radwan Józef „Radom” 301, 308

Radwański Kazimierz 153

Rak Wojtek 35

Rakovitz von 302

Rapkiewicz Katarzyna 20

Raszewski Aleksander 256

Rataj Maciej 279

Rawski Wncenty Jan mł. 178, 197, 202

Rawski Witold 170

Reichert-Toth Janina 268, 288

Reidl Feliks Wiktor 257

Rej Mikołaj 479

Rekucki „Topór” 323

Rey Antoni 184

Ridgey Mattew 389

Riehmann 311

Roczniakowie 46

Rodos Andronikos 455

Rodowicz Piotr 371

Rogala Edward 87

Rokeach Aaron 173, 174

Rokeach Isachar Dow 173, 174

Rokeach Jehoszua 173, 174

Rokeach Małka 172, 174

Rokeach Szalom 172–174

Rokeachowie 161, 173, 176, 177, 353

Rokitnicki Mikołaj 252

Rokosz Jan 121, 122

Romanowiczówna 346

Rosnowscy 188, 189, 194

Rosnowska Antonina

z Siekierżyńskich 188

Rosnowska Ludwika

z Urbańskich 188, 194

Rosnowski Felicjan 189

Rosnowski Franciszek

Ksawery 178, 188–190, 202

Rosnowski Mikołaj 188

Rospond Stanisław 24, 53

Rostkowska Anna Ewa

z Bełżeckich 168

Roszko-Audustynowicz Otto 311

Roszczyc Stanisław 186, 187

Różycki Edmund 252

Rusin 37

Ruszkowska Lucyna 20

Ruszkowski Dariusz 20

Rückericht Otto 311

Rybiańska Roma 420, 422–424

Rydz-Śmigły Edward 126, 396

Rysiewicz 308

Rytus Maksym 197

Rzewuska Antonina

z Potockich 183

Rzewuski Seweryn 183

Sachajko Jan 414

Saint-Exupéry Antoine de 387

Sałacki Tomek 35

Sałek D. 239

Samulak 265, 281

Sasin (sędzia bełski) 73

Sapieha Adam Stefan 245, 337, 385, 386, 390

Sapieha Alfred 338, 339

Sapieha Elżbieta 392, 393, 395

Sapieha Krystyna Maria 394

Sapieha Maria „Assumpta” 338

Sapieha Matylda z WindishGraetzów 335, 337–339, 391–393, 395, 397, 492

Sapieha Mikołaj 389, 390, 395

Sapieha Paweł Jan 337–339, 385, 392, 394, 395

Sapieha Paweł Fryderyk 17, 326, 328, 335, 385–397

Sapieha Tilka 393–395

Sapieha Virgilia z Petersonów 386, 391–395

Sapiehowie 318, 334–337, 339, 393, 395, 397, 488

Sasadeuszówna Jadwiga

„Jadwiga” 308

Sawa Mariusz 211

Sawka Jakub 32

Schmidt Ernest 308

Schneider 48

Schuster Zbigniew 309

Sehn Catharina z Eiersów 429, 430

Sehn Christian 429

Sehn Joannes 430

Sehn Margharetha

z Dammów 429

Sehn Michael 429, 430

Semczuk Antoni 421

Semczuk Jadwiga 421

Semczuk Waldemar 424

Senkowski 271

Serkis-Wojtowicz Anna 15

Sforza Bona 179

Sibert Edwin 387

Sibilski herbu Waga 383

Sielak Stach 34

Siemaszkiewicz Romuald 309

Siemieńska Aneta 13–16, 21, 75, 432, 493

Siemowit IV 54, 178, 179, 202

Siemowit V 179

Sieniawscy 108, 110, 112, 113

Sieniawska Elżbieta

z Lubomirskich 113

Sieniawski Adam Mikołaj 105–107, 110–117

Siennicki 412

Siewiński 278

Sikorski Władysław 126, 391, 434

Sikory 362

Silnicki Gabriel 36, 37

Silnicki Jan Stefan 36

Sioma Marek 17, 22

Sitnik-Rusin 299

Sitnikowie 299

Sito J. 211, 218, 225

Siudecki J. 88

Siwiec Katarzyna 163

Skalska Jolanta 20

Skarbek Krystyna 391

Skłodowska Maria Curie 488–490, 494

Skolimowscy 342–344

Skolimowska Izabela 343

Skolimowska Izydora 252510 Indeks osób

Skolimowski Józef 252

Skolimowski Julian 252, 342

Skopikowie 362

Skorniewski Mariusz 365

Skórewicz Kazimierz 331

Skrzek Józef 369

Skrzyńska Karolina 371

Skulimowski Marek 20, 407, 410

Skulimowski Władysław 122

Sławikowski 283

Słonina/Stonina Józef 404

Smalara Magdalena 370

Smok 34

Smoczyński Mateusz 371

Snopkowski Andrzej 165

Sobierajski Józef 37

Sobiescy 59, 60, 77, 80

Sobieska Zofia Teofila

z Daniłowiczów 60

Sobieski Jan III 12, 17, 59, 60, 74, 78, 82, 105, 182, 248, 375–377, 380, 383, 384, 458, 460, 461

Sochań Robert 72

Sochoń Michał 118

Soitrovic Dragan 300

Sojka Stanisław 367, 372

Sokalscy 37

Sokalska Barbara z Dobruckich 34

Sokalski Bronisław 165

Sokalski Wojciech 34, 35

Soluch Katarzyna 485

Sosnkowski Kazimierz 387

Sośnicki Daniel 34

Sowiżrał Grażyna 436

Sowiżrał Janina (Joanna) z Wierzbińców 430, 432–434, 436

Sowiżrał Stanisław 436

Sowiżrał Stanisław jr 436

Spittal Stanisław 265, 280

Stachewicz Jerzy 20

Stadniccy 52, 54, 64, 66–68, 74, 77–79

Stadnicka Elżbieta (alias Helena) z Radeckich 64

Stadnicka Helena 394

Stadnicka Jadwiga

z Kumanowskich 66

Stadnicka Katarzyna

z Pepłowskich 65

Stadnicka Salomea

z Łuszczewskich 64, 65

Stadnicka Zuzanna z Herburtów 64

Stadnicka Zofia z Poletyłów 54, 66, 67, 79

Stadnicki Casper (Kasper) 68

Stadnicki Franciszek 64

Stadnicki Franciszek Xawery 65, 66

Stadnicki Ignacy 54, 66–68, 79

Stadnicki Jan 65

Stadnicki Mikołaj (Nikołaj

Franciszek) 64, 65

Stadnicki Mikołaj Maciej 62, 64–66

Stadnicki Piotr 68

Stadnicki Stanisław 32, 66, 267, 287

Stadnicki Xawery Franciszek 68

Stalin Józef 136, 356, 431

Stalmach Matiasz 34

Stanisław (starosta horodelski) 73

Stanisławski Adam 239

Stankiewicz Jan 197

Stankiewicz Kuba 369

Stanny Sebastian 369

Stańko Tomasz 370

Staszic 187, 290

Stats Małgorzata 15

Stebnicki „Jacek” 314

Stecyna Bazyli 319

Steczyszyn Michał 81

Stelmach Antoni 52, 57, 58, 67, 75, 78, 85

Stempkowska Katarzyna 37

Stepaniuk Dorota 15

Stępniewska Małgorzata 161, 170, 171, 173, 348, 361, 493

Stępurski Bolesław „Pingwin” 309

Stoninowie 404

Storożyński Alex 410

Strusiowie 184

Strusiński Michał 154

Struś Jerzy 181

Struś Maria Małgorzata

Marusza z Łuszczewskich 181

Stwosz Wit 385

Styka 410

Suchecki Edward 123

Swadowski Ludwik 247

Swat Tadeusz 236

Swatek Zenon 20

Szabliński Andrzej „Jędrek” 317, 318, 322, 323

Szabliński Krzysztof 323

Szafran Lora 369

Szafraniec Anna 370

Szafraniec Arkadiusz 370

Szafraniec Piotr 369

Szafrańscy 275

Szajowski Jan 309

Szałaj Kazimierz 359, 360, 361

Szarek Roman 309

Szcześniak A.B. 83

Szelest Jakub 33

Szelking Emil 256

Szembek Ewa z Leszczyńskich 113

Szembek Jan Sebastian 113

Szemraj Mateusz 371

Szeptyccy 351

Szeptycki Andrzej 277, 351

Szeptycki Kazimierz 277

Szeptycki Stanisław 351

Szmid N. 243

Szostak 37

Szostak Eugeniusz 157

Szota W.Z. 83

Sztajer Agnieszka 20, 449, 451–454, 493

Sztyrak Bronisław

„Szturmowski” 309

Szubartowski Franciszek

Ksawery 239, 240

Szukalski 303

Szularz Dorota 375, 494

Szumilak Bartłomiej 41

Szumilak Krzysztof 41

Szustak 34

Szwajger-Kułakowska Maria 369

Szwarc J. 312

Szykuła-Żygawska Agnieszka 203, 205, 208, 210, 212, 214–217, 221–228, 494

Szymański Henry Ignatius 385

Szymon (dymarz) 113

Szymonowic Szymon 480

Szyszka 37, 48

Szyszka Gajno 37

Ścierański Krzysztof 371

Ślepokura Piotr 309

Ślepokura Wiktoria z Hofmanów 309

Ślepokura Zygmunt 309

Świrski 301

Świderek Jarosław 22, 166,

167, 169, 172, 348, 350,

351, 353, 355, 357, 362, 494

Świderek Kazimierz 256

Świerczyński Stefan 405

Świętojański Krzysztof 20

Świętojański Marian 20

Świtalski Kazimierz 279

Świtka 288

Talowski Teodor 75, 79, 80, 84, 91

Tarnawiecki Ludwik 245, 246

Tarnawiecki Marceli 245

Taube Fajwel 173

Telephusowie (Telefusowie) 52, 60, 64, 74

Telephus 458

Telephus Andrzej 60

Telephus Jan Piotr 64

Telephus Józef Dunin 62–64, 69

Telephus Piotr Felicjan 59–61, 75, 76, 78, 91

Telephus Stanisław Piotr 61

Telephus Teresa z Bydlinów 61

Tencer Gouda 353

Tetlak Katarzyna 13, 15, 18, 342, 495

Tetlak Marcin 20

Thomas Katarzyna 369

Tillowie 316

Tirregaill Pierre Rico de 184

Tokarski Julian 269, 279

Tokarski Tomasz 20

Tomczyk Anna 20

Tomek 442

Tor Andrzej 412, 413, 414

Tor Jan 312

Toth Fryderyk 288

Tott Jan 147, 148

Trembiński Jan Aleksander 208, 231

Trzcińscy 178, 180–182, 195, 202

Trzcińska Katarzyna

z Łuszczewskich 180, 181

Trzciński Adam 180, 181,

Trzciński Feliks 180

Trzciński Jakub 180

Trzciński Jan 179

Trzciński Zygmunt 180

Tuchaczewski Michaił 126–128

Turczyńska Jadwiga 15, 18, 411, 495

Turczyński Adam 20

Tuszyński Zdzisław 86

Twardowski Bolesław 487

Twerd Adam „Czarny” 309

Tychy Edward 243

Tym Juliusz 328

Tymowski Józef 37

Tyniecki Antoni 243

Typa (brat sołtysa) 317, 318

Typa (sołtys) 317, 318

Tyszkiewicz Kazimierz 239

Udryccy 52, 56, 57, 74

Udrycki Albert 57

Udrycki Mikołaj 57

Umer Magda 353

Urban Janusz 20

Urban Wincenty 83

Urbanowicz Tadeusz 269

Urbańscy 188, 191, 194

Urbańska Maria 178, 189, 192–194, 197, 202

Urbańska Stefania 189–192

Urbański Jan 189–191, 193

Uspienski L. 98

Uszykowie 276

Wacław II 265, 281

Wacław III 265, 281

Walczewska 288

Walenty 48

Wałęga Apolinary 148

Wanatowicz Roman 164

Waniurska Barbara 13

Wasilewski Hieronim „Lis” 309

Wasiluk Włodzimierz 482

Waszyngton Jerzy 408

Wattmanowie 244

Ważny Sebastian 120

Werdum Ulrich (Verdum

Ulryk) von 61, 76

Wernyhora 339, 460

Weronika (c. Sylwii Woś) 496

Wert Teresa z Domczyków 419–424

Wert Witalin 422, 423

Węgierski Jerzy 295–297, 299, 302, 310, 315–317

Węgrzyn Roman 298, 302, 306, 307, 309, 310, 312

Wiączek Stanisław 33

Wicijowski Jakub 41

Wielanowski K. 280

Wielgosz Bartłomiej 47

Wieniawscy 112

Wietrzyk Jan 420

Wierzbińcowie 432, 433, 435, 436

Wierzbiniec Anna z Sehnów 429, 430, 432, 434

Wierzbiniec Bronisław 426, 430, 432, 434–437

Wierzbiniec Franciszek 430, 432, 434, 436

Wierzbiniec Helena

z Putkowskich 435, 436

Wierzbiniec Henryk 435, 436

Wierzbiniec Janina 435, 436

Wierzbiniec Kazimierz 430

Wierzbiniec Maria ze Słotwińskich 430, 432, 434, 436

Wierzbiniec Marian 430, 432, 434, 436

Wierzbiniec Michał 429, 430, 432, 434–436

Wierzbiniec Zofia 430, 432

Wilczek Helena z Lewandowskich 316

Wilczek Klementyna 316

Wilczek Mieczysław 302, 310, 315–318

Wilczek Tomasz 316

Windik (starosta buski) 73

Winiewicz-Cybulska Izabela 477, 495

Winniczuk J. 414

Wiski Stanisław 73

Wiśniewscy 357

Wiśniewska Ewa 415, 424

Wiśniewska Helena 84

Wiśniowski Jan 279

Wiśniowski Leszek 241

Wiśniowski Tadeusz (wnuk) 279

Wiśniowski Tadeusz (dziad) 279

Wiśniowski Teofil 279

Witera 288

Wittenberg 384

Władysław I 54–56, 72, 75, 456

Władysław I Płocki 179

Władysław Jagiełło 275

Władysław Opolczyk 354

Własinowicz Damian 15

Własinowicze bracia 310, 317

Własinowicz Franciszek 320, 321

Własinowicz Mieczysław 15

Własinowicz Paweł 320, 321

Wojciechowski Józef „Boryna” 302, 310

Wojciechowski Konstanty 279

Wojczuk Andrzej 424

Wojczuk Sabina 421

Wojdo 34

Wojdo Bartosz 34

Wojtanowski Piotr 369

Wojtaś Andrzej 383

Wojtkowiak Antoni 273

Wolanin 437

Wolanin Stanisław 355

Wolaninowie 46

Wolanowski Władysław 317, 320, 321

Wołoszczakiewicz Bogdan 95

Wołoszyn 37

Wołoszyn Sobek 35

Wosnitzka-Kowalska

Małgorzata 163

Woś Sylwia 426, 430, 432, 435–437,

Wójcik Lucjan 272

Wójcik Michał „Wojciech” 310

Wróbel Stanisław „Dziadek” 299, 310, 312, 313

Wróblewski Władysław 406

Wrzesiński 310

Wrzołek Stefan 361

Wurzer Michał mł. 224

Wydżga Marcelin Jerzy 258

Wyleżoł Feliks „Panienka” 307, 310

Wyleżołowie Arnold „Górnik” i „Paweł” 310

Wyrostek Marcin 369

Wysocki Józef 250, 252

Wysokińscy 37

Wysokiński Mikołaj 35

Wywrocka Stanisława 15, 102

Wywroccy Janowie 317, 321

Wywrocki Jan (s. Michała i Katarzyny z Łuszczyńskich) 306, 311, 317, 318, 321

Wywrocki Józef brat Jana 317

Wywrocki Józef 319

Wywrocki Piotr „Lewicki” (występuje także pod nazwiskiem Lewicki) 316, 317, 321, 322

Wywrocki Zbigniew 311, 317

Vespucci Amerigo 390

Vigée-Lebrun Élisabeth 477

Voit 280

Zabłocki Grzegorz 371

Zaborek Wawrzyniec 239

Zaborski Michał 371

Zachariewicz Julian 166, 168

Zając Irena 358

Załuska Anna 274

Załuski Antoni 240, 241

Załuski Karol 241

Zamoyscy 112, 230

Zamoyska Olena 179, 186, 190

Zamoyski 245

Zamoyski Aleksander August 44

Zamoyski Andrzej 43, 44

Zamoyski Jan 29, 30

Zamoyski Jan Jakub 223

Zamoyski Jerzy 33

Zamoyski Tomasz 33

Zamoyski Tomasz Antoni

207, 331

Zamoyski Tomasz Józef 206

Zamoyski Zdzisław 270, 282

Zaporski Bartosz 30

Zaremba Franciszek „Mur” 310

Zarembska Cecylia 399, 402,

403, 405

Zarembski Antoni 405

Zaruski Wiktor 298

Zarzycki Tytus Artur

„Nowina” 237

Zathey Mieczysław 296

Zator Michał 371

Zatyj Jadwiga „Prawdzic” 310

Zawadzki Feliks 280

Zawiłowski Jakub 33

Zborowski Józef 413

Zieliński 270

Zieliński Emil 310

Zieliński Stanisław „Zawieja”

299, 310

Zieliński Władysław „Śliwa” 299, 300, 310

Ziemowit Mazowiecki 275

Ziober Bartłomiej 20

Zimmermann F. 277

Zimmermann Józef „Dzisiaj” 299, 310

Zwierzchowski Benedykt 280

Zwolski Marcin 431

Zyga Karol 118, 138, 143

Zygmunt August 286

Zygmunt I 179

Zygmunt III Waza 23, 31, 52, 54–56, 72

Zywer Andrzej „Jędruszka” 299

Żaliński Julian 239

Żalplachta Jan „Zapałowicz” 256

Żelechowski Tadeusz „Ring” 315, 323

Żeligowski Lucjan 128, 136

Żelkowski Wojciech 256

Żółkiewski Grzegorz 41

Żuk Edward 351

Żuk Natalia 358

Żyła Łukasz 369

bottom of page