top of page

Waręż

aręż kościół św. Marka (pijarów)

źródło- Polska w Krajobrazie i Zabytkach. Tom II

Wnętrze kościoła

Źródło- Polska w Krajobrazie i Zabytkach. Tom II, s.122

Stara dzwonnica przy cerkwi.

Źródło- Polska w Krajobrazie i Zabytkach. Tom II, s. 121

bottom of page