top of page

Gmina Lubycza Królewska

001.jpg

Mosty Małe, most na Sołokiji, 24.07.1938 roku. Jest to prawdopodobnie jedyna znana fotografia na której widoczna jest cerkiew w Mostach. Cerkiew zniszczona została w czasie II WS, różne źródła podają różne daty, my mając informacje przekazane przez świadków wydarzeń wiemy ze została zniszczona podczas ostrzału w 1941 roku. Osoby na fotografii nie są znane, jednak sadząc po rysach twarzy mężczyzny, jest to zapewne Paweł Sapieha, właściciel Siedlisk, Mostów, Hrebennego i Raty, prawdopodobnie w towarzystwie żony Virgillii i dwóch nierozpoznanych osób. Źródło- AGAD.

Jedyna znana mi osobiście pocztówka z Hrebennego z lat PRL-u. Cerkiew pod wezwaniem św Mikołaja, lata 60-te XX wieku. Fot. autorstwa L. Sempoliński. XVII wieczna cerkiew zbudowana została w latach 1697-1700. Przebudowana została w 1882. Do parafii należały cerkwie filialne w Małych Mostach i Siedliskach. Pojawiają się fakty ze cerkiew mogła zostać wzniesiona już w 1685 r. wraz z erekcją parafii, a przywileje "wspierające" jej powstanie podpisał w 1671 roku król Michał Tomasz Wiśniowiecki (Wcześniej poprzednia cerkiew w Hrebennym uzyskała przywilej od króla Zygmunta III Wazy w roku 1617). Remontowana i częściowo przebudowana w 1797 r. - prawdopodobnie przekształcono lub dodano wówczas babiniec oraz wzniesiono obok cerkwi dzwonnicę i bramkę. Odnawiana w 1832 r. oraz w 1872 r. kiedy zapewne dobudowano zakrystię, a także w l. 1958-9 i 1976. W 2009 r. cerkiew została poddana kompleksowym pracom remontowo-konserwatorskim obejmującym: przywrócenie gontowego pokrycia dachu, wymianę więźby dachowej, stolarki okiennej i drzwiowej; remont i obicie gontem ścian. W 2012 r. przeprowadzono remont dzwonnicy obejmujący m.in.: wymianę elementów konstrukcyjnych, szalunku i podłogi oraz remont bramki. Od lat 50. cerkiew pełniła funkcję kościoła fil. rzym.-kat., obecnie jest siedzibą par. gr.-kat. należącej do dekanatu przemyskiego i, podobnie jak wcześniej, służy wiernym obu obrządków. Pocztówka wydana tylko w 1000 egzemplarzy, z których jeden ubogaca naszą prywatną kolekcje.

Wierzbica.  Fotografie z prywatnych zbiorów, które udostępniła Pani Lidia Marciniuk. Dziękujemy.

Cerkiew w Wierzbicy.

Cerkiew św. Michała Archanioła w Wierzbicy, Wzniesiono ją w 1887 roku, uważana była za największą cerkiew na Zamojszczyźnie. Użytkowana była do 1947 roku, do momentu wysiedlenia ludności ukraińskiej z tego terenu. Od tego czasu drewniany obiekt wykorzystywany był przez gospodarstwo rolne, głownie jako magazyn nawozów a następnie opuszczony popadał w ruinę. Ostatecznie już ruinę zawalonej cerkwi rozebrano i uprzątnięto w 1992 roku. Resztki materiału użyto do rekonstrukcji cerkwi w Korczminie.

Pradziadek Pani Lidii

Weteran I WS, następnie żołnierz WP, fotografia z 1927 roku.

Rodzina Hnywka z Wierzbicy

Rodzina Hnywka z Wierzbicy

Przedszkole (Sadok)

Przedszkole (ukr. sadok ) w Wierzbicy, rok 1943.

Maria I Wasyl z Wierzbicy

Maria Hnywka z domu Smyk i Wasyl Hnywka 1934r. Wierzbica

POM Lubycza.

Hala napraw ciągników, POM Lubycza, lata 70-te XX wieku. Fotografia pochodzi z książki Tomasza Żeleźnego „Lubycza Królewska i okolice – podróż sentymentalna” .

HRrawa ruska bunkier kopula

14.OPPK-14, 06-DB-09, Kopuła obserwacyjna pochodząca z ostrowieckich zakładów. Jest to jedna z dwóch ocalałych takich kopuł z czterema otworami (z 6 otworami występują częściej) w granicach Polski. Po roku 1939 sowieci wysadzili polski schron i przed rokiem 1941 zamontowali kopułe na swoim schronie. Zbiory prywatne.

Żurawce

Żurawce-Detka czyli ciągnik DT. Fotografia udostępniona nam przez strone Front-zweivierzwei E. Janusz. Dziękujemy.

Cerkiew w Lubyczy, 1915 rok

Hrebenne lata 40-te. Po wytyczeniu granicy zezwolono w Hrebennem na spotkanie rozdzielonym rodzinom. Prawdopodobnie to jedyne takie spotkanie w tym regionie w tamtym okresie, wszystkie następne odwołano bez podawania przyczyny. Większość rodzin miała następną okazje na spotkanie dopiero w pod koniec lat 80-tych. Fotografia nigdy wcześniej nie była publikowana i pochodzi ze zbiorów prywatnych Ryszarda Gawrysia.

1915 wojska c.k. pod Lubyczą
1915 wojska c.k. pod Lubyczą

Wkroczenie wojsk c.k do wsi pod Lubyczą. Lipiec 1915. Kolekcja prywatna.

press to zoom
Teniatyska
Teniatyska

Teniatyska. Zabudowa gospodarcza, fotografia z początkowych lat 60-tych. Fotografa z kolekcji Gawrysia Ryszarda.

press to zoom
Siedliska.
Siedliska.

Pałac w Siedliskach. Fotografia znajduje się w książce Z. Pizun, M. Lewko, Z dziejów parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Siedliskach, Siedliska 2003, Wydanie I, str. 108.

press to zoom
Lubycza kościół przed 1939.
Lubycza kościół przed 1939.
press to zoom
Hrebenne.
Hrebenne.

Jeńcy wojenni Wrześniowej Bitwy pod Rawą Ruską.Napis niemiecki: jeńcy maszerują do punktu zbornego, o samej bitwie można poczytać http://www.ulan-wolynski.org.pl/biuletyn45.html.

press to zoom
List nadany z Lubyczy
List nadany z Lubyczy

List z 1897 roku nadany z Lubyczy, kolekcja własna;

press to zoom
Siedliska.
Siedliska.

Pracownicy nadleśnictwa Tomaszów na początku lat 50 -tych. Fotografia wykonana w Siedliskach Tomaszowskich, w tle traktor bulldog prawdopodobnie firmy Lanz. Kolekcja Gawrysia Ryszarda.

press to zoom
Frida Kämpffe 1894
Frida Kämpffe 1894

Frida Kämpffe 14 letnia córka ówczesnych właścicieli Lubyczy i okoliczny folwarków. Kolekcja prywatna.

press to zoom
Żurawce
Żurawce

Żurawce. Stara od ponad stu lat nieistniejąca drewniana cerkiew, w 1912 roku wybudowano na miejscu tej drewnianej cerkwi murowaną cerkiew p.w. Podwyższenia Krzyża. Historia cerkwi w Żurawcach sięga drugiej połowy XV wieku.

press to zoom
01a.jpg

Kornie i Teniatyska. Dzwonnica przy cerkwi rok 1987 i 1990, fotografie zamieszczone w kwartalniku “Ochrona Zabytków” nr 1 z 1993 roku.

01a.jpg
01.jpg

LINIA KOLEJOWA HREBENNE-SOKAL.

W miesiącu marcu 1948 r. zapadła decyzja DOKP w Lublinie połączenie martwej linii kolejowej Uhnów-Sokal-Ulwówek ze stacją Hrebenne. W tym celu należało pobudować całkiem nową linię Hrebenne-Uhnów o długości 12,2 km. Dyrektor ob. Pietrzyk Mieczysław postawił warunek, iż nowy odcinek o długości 12,2 km i odbudowa zdewastowanej linii Uhnów-Sokal-Ulwówek o długości 72 km ma być wykonana w miesiącu listopadzie 1948 r. 
Miasta i wioski były zdewastowane i w większości spalone i wyludnione. Brak ludzi do pracy i wyżywienia na miejscu sprawiały duże trudności. Ze względu na sprzyjającą pogodę i pilność sprawy z dniem 1.IV.1948 r. przystąpiono do pracy. Na mieszkanie dla pracowników na stacji Hrebenne przysłano 40 wagonów, urządzono stołówkę. Spośród pracowników Oddziału skompletowano aparat administracyjny i techniczny. Robotników delegowano z różnych miejscowości, wkrótce do pracy było około 400 robotników, w tym 100 kobiet. Roboty rozwijały się należycie. Przy stacji Bełżec została otwarta kopalnia piasku i kursujące dwa pociągi dowoziły brakującą ziemię. Jednocześnie zostały wybudowane stałe mosty i przepusty. Na przestrzeni Uhnów-Sokal naprawa toru, przekucia z szerokiego toru na normalny oraz naprawa wysadzonych mostów i przepustów została zorganizowana na całej długości 72 km zgodnie do opracowanego harmonogramu. Ze względu na niski teren łąki i mokradła, były większe trudności przy budowie mostów i przepustów. Na nowej linii pobudowano 3 mosty stałe o prześwicie 0,8-1,5 m. 
Na linii Uhnów-Sokal odbudowano 14 mostów o prześwicie 5-25 m i 15 przepustów o prześwicie 0,6-1,2 m przy dużym wysiłku ze strony pracowników i stosowaniu systemu akordowego, szeroko rozwiniętego współzawodnictwa wszystkie roboty zostały zakończone na dzień 15 listopada 1948 r. 
Dnia 16 listopada 1948 r. komisyjny pociąg udekorowany z przedstawicielami Ministerstwa Kolei, DOKP Lublin, Województwa lubelskiego uroczyście wjechał na nowy odcinek linii udając się do stacji Sokal. Na poszczególnych dworcach gromadzili się liczni przedstawiciele miejscowych władz i ludności. Dnia 17 listopada 1948 r. linia Hrebenne-Uhnów-Sokal została oddana do użytku. 
Budowa i odbudowa linii trwała zaledwie siedem i pół miesiąca, sposobem gospodarczym przy dużej oszczędności finansowej.info http://www.kolejkamarecka.pun.pl/viewprintable.php?id=318

Lubycza Królewska

Lubycza Królewska

Lubycza Królewska - unikatowe, archiwalne zdjęcie. Na odwrocie fotografii adnotacja ołówkiem: "naturalna wielkość"; adnotacja piórem: "Cerkiew w Lubyczy kniaziowskiej (p. Rawa ruska) (zb. 1785 r.)". Na fotografii przedstawiona jest nieistniejąca już cerkiew filialna pw.św. Paraskewii w dawnej Lubyczy Kameralnej. Znajdowała się na cmentarzu starym greckokatolickim obecnie w Lubyczy Królewskiej. Na jej miejscu obecnie znajduje się drewniana dzwonnica przeniesiona z Teniatysk.

Lubycza.

Lubycza.

Lubycza Królewska - I Wojna światowa. Inne ujęcie ruin. Fotografia z Ebay-a.

Lubycza.

Lubycza.

Niemcy fotografujący się na tle lubyckiego pałacu. Fotografia ze strony- http://www.militaria-archive.com

Lubycza.

Lubycza.

Nawiedzenie obrazu MB w symbolach świecy , ponieważ władze aresztowały obraz.

Ruda Żurawiecka.

Ruda Żurawiecka.

Lata 70-te XX wieku, Ruda Żurawiecka. Zawody OSP. Każdy, kto był na takich zawodach, wie, jaki panuje tam klimat. Zbiory prywatne.

Lubycza.

Lubycza.

Talerz wykonany w przedwojennej Lubyczy, wystawiony na Ebay cena 600 euro...

Siedliska

Siedliska

Siedliska. Wierni zgromadzeni przy kościele podczas Misji św. w Siedliskach w 1908 roku. Fotografia pochodzi z prywatnego albumu rodu Sapiehów, który udostępniła na potrzeby książki wnuczka księcia Pawła Sapiehy – Maria Osterwa-Czekaj. Zob. Z. Pizun, M. Lewko, Z dziejów parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Siedliskach, Siedliska 2003, Wydanie I, str. 106; Wydanie II, str. 110.

Lubycza Królewska.

Lubycza Królewska.

Nawiedzenie obrazu MB w symbolach świecy , ponieważ władze aresztowały obraz.

Przekroczenie granicy 1915.
Przekroczenie granicy 1915.

Przekroczenie byłej granicy Galicji z zaborem rosyjskim w poblizu Lubyczy, przez wojska c.k. Rok 1915. Zbiory własne.

press to zoom
bottom of page