top of page

Potylicz

Prawdziwy unikat z Potylicza. W roku 1934 Urząd Konserwatorski we Lwowie wydal zgodę na rozebranie starej cerkwi pw. Świętej Trójcy, z powodu bardzo złego stanu, następnym etapem miało być przeniesienie dzwonnicy i wymiana uszkodzonych materiałów, dzwonnica jak i cerkiew murowana istnieje do dzisiaj. Warunkiem rozpoczęcia rozbiórki było wykonanie dokumentacji fotograficznej, co tez uczyniono, niestety szkoda ze tak nieudolnie, jednak prawdopodobnie jest to jedyna fotografia z widocznymi obydwiema cerkwiami. Fotografie z wnętrza cerkwi w załączeniu
A real unique from Potylicz. In 1934, the Preservation Office in Lviv gave permission to dismantle the old church. Holy Trinity, because of a very bad condition, the next step was to move the belfry and replacement of damaged materials, bell tower and brick church exists today. The condition for starting the demolition was the implementation of photographic documentation, which was also done, unfortunately it is a pity that so inept, but probably it is the only photograph with visible both churches. Photographs from the interior of the church in the...

Oryginalny przywilej nadany przez króla Jana III Sobieskiego dla "cerkwi z dawnych czasów" pod wezwaniem Najświętszej Panny Marii w Potyliczu. Rok 1689.  

Pieczęć parafii katolickiej w Potyliczu rok 1840, paroch Jan Borzęcki  

Potylicz 1944 grób Ruberta Steinera ur. 25.01.1922- zm. 28.04.1944
1944 zblizenie poprzedniej fotografii
Cerkiew Narodzenia Najświętszej Maryi Panny  na Wielkim Przedmieściu (Potylicz), lata 1933-39.
bottom of page