top of page
Logo TK Siemowit.png

Towarzystwo Regionalne „Siemowit”

Logotyp TR: Orzeł księcia Siemowita IV według pieczęci majestatowej

Członkowie Założyciele TR Siemowit.jpg
Spotkanie założycielskie TR – 21 VIII 2022 r.

Rejestracja TR w KRS – 31 VIII 2022 r.
KRS: 0000989474
NIP: 921 204 53 02
REGON: 522 971 573

 

Konto:

Towarzystwo Regionalne Siemowit

Bank Spółdzielczy w Lubyczy Królewskiej
Nr rachunku: 47 96170005 0010 9442 2000 0001
Prosimy o adnotację: „Na cele statutowe stowarzyszenia”

Adres do korespondencji:


Towarzystwo Regionalne „Siemowit”
Ruda Żurawiecka 62, 22-680 Lubycza Królewska
Adres e-mail – trsiemowit@gmail.com


Zarząd:


Aneta Siemieńska – Prezes
Zdzisław Pizun – Wiceprezes
Jadwiga Teresa Pizun – Skarbnik


Komisja Rewizyjna:


Katarzyna Magdalena Tetlak – Przewodnicząca
Alina Zofia Bosak – Zastępca Przewodniczącej


Wydawnictwo:


Założenie: 8 IX 2022 r.
Nazwa wydawcy: Towarzystwo Regionalne „Siemowit”
ISBN: 965979


Redakcja:


Zdzisław Pizun – redaktor naczelny
Aneta Siemieńska – zastępca redaktora naczelnego
Ryszard Gawryś – redaktor tematyczny
Alina Bosak – korektor

Członkowie założyciele Towarzystwa Regionalnego „Siemowit”. Od lewej: Katarzyna Magdalena Tetlak, Marek Stefan Bosak, Alina Zofia Bosak, Aneta Siemieńska, Maksymilian Szymon Siemieński, Jadwiga Teresa Pizun, Zdzisław Pizun

Statut
Towarzystwa Regionalnego „Siemowit” do pobrania tutaj 

bottom of page