top of page

Siedliska na fotografii i w dokumentach-kronika Siedlisk

Fotografie z lat 1950-1989

Fotografie do roku 1950 dostępne tutaj (kliknij) 

Wykaz skrótów dotyczących własności fotografii, a użytych przy opisywaniu,  zarazem lista osób które przekazały fotografie do budowy strony. Zarazem zwracam się z prośbą o przesyłanie wszelkich fotografii związanych z Siedliskami, także fotografii mieszkańców i byłych mieszkańców, wykonane po za Siedliskami. Do skanu (w miarę dobrego) fotografii uprasza się załączyć opis o przesłać na maila- Gawrycho@gmail.com  także na tego maila można przekazywać wszelkie uwagi, podając numer fotografii.

S.M-Fotografie rodziny Stats, przekazane przez Małgorzatę Stats.

G.J - Fotografie rodziny Gawrys, przekazane przez Janinę Gawrys.

G.R-Fotografie ze moich prywatnych zbiorów (Ryszard Gawrys).

L.H- Fotografie z zasobów rodzinnych Lasowych. Udostępnione przez Helenę Lasową.

T. G- Fotografie przekazane przez Teresę Gawrys  (z domu Kopczacka).

B. Ł- Fotografie ze zbiorów Bogusława Łyszczarza (Leśniczego). 

D.P- Fotografie z zasobów rodzinnych Durkiewiczów. Udostępnione przez Pawła Durkiewicza (obecnie sołtysa wsi).

B.Sz-Fotografie rodzin Pluta, Fedus i innych, przekazane przez Bogdana Sztabkowskiego, potomka rodziny wywiezionej podczas akcji „Wisła” w 1947 roku. Do tego okresu rodzina ta zamieszkiwała gospodarstwo na terenie którego obecnie znajduje się sklep.  

C.K. Fotografie przekazane przez Cecylie Koronę

W.K- fotografie udostępnione przez Waldemara Kolase.

M.K- fotografie udostępnione przez Mariana Kopczackiego, urodzonego w Prusiu

Z. F- - fotografie udostępnione przez Zofie Wywrocką z Zagarbia (Siedliska)

A.K-fotografie od Krzysztofa Augustowskiego, przeważnie  rodzin Till i Gottfried. 

M.D.S-Fotografie znajdujące się w muzeum drzew skamieniałych

F.P-fotografie pochodzące z prasy i publikacji.

Wszystkim osobom przekazujące materiały bardzo dziękuje.

Lata 1950-59
023. Lata 50-te, pracownicy budujący pol

023. Lata 50-te, pracownicy budujący polaczenie kolejowe Werchrata-Hrebenne, oddane do użytku w 1955 roku.  Od lewej: Kopczacki Michał (brat Zofii Dacynowej), Kopczacki Wacław, Lasowa Maria, Wywrocki Stanisław (Fościu, gajowy), Kopczacka Janina (Wanina), jeden nierozpoznany, Józefa Kuras z domu Typa, Wywrocki Michał (ślepy z Jalinki), Typa Stefania, Kowalczuk Roman, Łuszczyńska Rozalia spod kościoła. Foto-D.P.

Hanna kopczacka z corka i wnuczka.jpg
042 lata 1955-65, żniwa na garści . Na f

Hania Kopczacka z córką i wnuczką. Foto- D.P. 015 

042 (po lewej) lata 1955-65, żniwa na garści . Na fotografii Franciszka i Stefan Stats, ciekawostką tej fotografii jest ze Stefan jest jednym z bohaterów przedwojennej książki Virgilii Sapiehy- Polish Profile, wydanej niedawno w Polsce pod tytułem Amerykańska Księżna Z Nowego Jorku Do Siedlisk. Fotografia S.M.

Katarzyna Pluta.jpg

Katarzyna Pluta z domu Fedus, ur. 3 października 1903,  wywieziona podczas akcji „Wisła”, mieszkała tam gdzie obecnie jest sklep. B.Sz 005

O44 lata 1955-65, żniwa. Na fotografii F

O44 (po lewej) lata 1955-65, żniwa. Na fotografii Franciszka (z domu Karska z Raty) i Stefan Stats. Foto- S.M.

052 Kawalerka z Siedlisk, na fotografii od lewej: Kolasa Tadeusz, Kopczacki Michał, Kopczacki Wacław. Fot M.K

01 (1).jpg
01 (1).jpg
01 (1).jpg

053 Wywrocki Kazimierz. fot-M.K 

01 (1).jpg

054  Wywrocki Jan. Fot- M.K

055 Wesele na Borku, koniec lat 50-tych XX wieku. Fot-M.K

01 (1).jpg

056 Rawa Ruska rok 1954, przyszła żona Michała Kopczackiego z Borku-  Danuta Ćwikła. Danuta ur. 08.06.1943, wyjechała ostatnim transportem repatrianckim w roku 1958.   

001 (1).jpg

067 na kładce koło „Hansa”-  Kolasa Tadeusz-„Cucyk”, Kopczacki Michał- „Strychar”, Stats Paweł.

01 (1).jpg

057 Paweł Wywrocki syn Michała. Fot-M.K 

01 (1).jpg
01 (2).jpg
01 (2).jpg
01a.jpg

058-61 Michał Kopczacki z Borku z kolegami Wacławem Kopczackim (dwie pierwsze) i Michałem z Jalinki. Michał Kopczacki to syn Pawła i Marii z domu Nazarczuk, ur. 13.07.1941, zm.17.05.1994. Ślub z Danuta Ćwikła.  Fot. M.K. 

Lata 1960-69
01 (2).jpg

066 Maria Kopczacka z córką Zofią (później Dacyna), rok 1960. Fot-M.K  

01 (1).jpg

068 rozpoznani starsi od lewej starsi u góry Nazarczuk Katarzyna- „Mitkalicha3, NN, Pawlak Janina- wanna, Kopczacka Paraskiewia- „Paraszka”, Czobot Paulina, Durkiewicz Aniela, NN, Durkiewicz Kazimierz, Kopczacki Paweł- „Strychar”, Kopczacka Maria- jego żona, Nazarczuk Jan z Jalinki, Kopczacki Michał- syn Pawła. Fot. M.K

018 Pierwsza komunia, lata 60-te. Foto L
029 Widok z Borku, poczatek lat 60-tych.

018 Pierwsza komunia, lata 60-te. Foto L.H.

029. Widok z Borku na Siedliska. Początek lat 60-tych. Foto-S.M.  

019 Ołtarz główny w siedliskim kościele.

019 Ołtarz w siedliskim kościele. Jest to już drugi ołtarz, ponieważ pierwszy został zniszczony w czasie wojny gdy kościół zajęli Sowieci w 1939, przerabiając go na magazyn wojskowy. Pierwszy został zrobiony przez Michała  Wywrockiego (r. 1868) który był stolarzem u Sapiehy. Wspomina o tym Maria Osterwa Czekaj w książce My i nasze Siedliska. Foto- L.H.

022 Nieznana osoba. Fotografia poczatkow

022 Centrum Siedlisk, Waleria Typa (Mikoluńki), w tle po prawej stary sklep (obecnie w tym miejscu nowy). Fotografia z początków lat 60-tych. Foto- S.M.

Aleksandra Pluta w centrum pracowała w s

Aleksandra Pluta w sanatorium w Prabutach. Aleksandra córka Teodora i Katarzyny z domu Pluta, ur. 13.08.1939 w Siedliskach. Ojciec zamordowany przez Niemców w 1942, Aleksandra wraz z matką wysiedlona podczas akcji "Wisła". fot.- B.Sz 006

Aleksandra Pluta (Sztabkowska)..jpg

Aleksandra Pluta (Sztabkowska) w pracy. Poniżej z mężem. Fot-B.Sz 007

Aleksandra Pluta (Sztabkowska)z mezem.jp
Cioci Lasowej z Siedlisk.jpg

W Nowosadach k/Lidzbarka wizyta rodziny Pluta u cioci Lasowej z Siedlisk. Lasowa Anna trzyma małego Bogdana powyżej w gałęziach Michał Lasowy obok prawa str. Mąż Oli z lewej Ola z synami ciemne koszule w środku dzieci Nestora Pluty. Fot-B.Sz 008

031 Zrobiona u Konopki na podworzu.jpg
034 Lata 60-te, pierwszy z lewej Marian

034 Lata 60-te, pierwszy z lewej Marian Stats. Przystanek PKP w Siedliskach. Foto-S.M.    

045 Na fotografii Franciszka i Stefan St

045 Na fotografii Franciszka i Stefan Stats, lata 60-te, XX wieku. Przy tej fotografii warto zatrzymać się na dłużej, Stefan Stats został jednym z bohaterów książki Virgilii Sapiehy- Polish Profile, wydanej niedawno w Polsce pod tytułem Amerykańska Księżna Z Nowego Jorku Do Siedlisk. Virgilia Peterson-Sapieha, (ur. 16 maja 1904 w Nowym Jorku, zm. 24 grudnia1966 tamże) – księżna, pisarka amerykańska, dziennikarka telewizyjna, córka amerykańskiego neurologa i psychiatry z Nowego Jorku. Była żoną księcia Pawła Marii Sapiehy h. Lis, i wraz z nim zamieszkała w Polsce (z czego większość czasu  w Siedliskach) w latach 1933-39.  Książkę -wspomnienia, napisała po ucieczce z Polski w 1939, a wydana została już 1 stycznia 1940 w Nowym Jorku. Stając się  bestsellerem w USA, zostaje wydana (pomimo iż był to okres II WS) w Wielkiej Brytanii, czy Szwecji. Stefan Stats jest jednym z nielicznych mieszkańców Siedlisk który wymieniony został w książce z nazwiska. Virgillia zresztą  poświeciła Stefanowi dość sporo miejsca (więcej chyba tylko Iwanowi), co chyba oznacza ze wyjątkowo dobrze zapisał  się w jej pamięci. Stefan był stróżem w majątku Sapiehów w Siedliskach, co tez opisano w tej książce. Opisano tam także śmierć jego pierwszej żony. Stefan urodził się w  Kołomyi 26.02.1889, zmarł w Siedliskach 31.01.1982, był synem Józefa i Anny. Franciszka (jego druga żona) córka Marii i Franciszka z Raty, ur. 12.02.1915, zm. 03.09.1973 w Siedliskach. Przez cały okres Franciszka i Stefan, mieszkali na przysiółku Borek, ślub zapisano w metrykach jako Stefan- wdowiec lat 49 ,Franciszka Karski panna lat 23, ślub biorą w Racie 22-01-1938 r. świadkowie to Jan Gutt (Gut) i Jaremko Andrzej. Z tego małżeństwa było trzech synów. Foto-S.M.  

001 (1).jpg

062 25.05.1960 Paweł Kopczacki z Borku ur. 22.06.1920, zm.01.02.1967

 031. Od lewej Krystyna Dacyna,Teresa Dutkiewicz, Bogusław Łyszczarz, Ryszard Dacyna , Jan Dacyna, Stanislaw Nazarczuk, Maria Maksymiec, Mieczysław Kolczyki, Paweł Wołoszczakiewicz, Zbigniew Kolczyki (Kucnela), Halina Łuszczyńska. Foto-B. Ł. 

001 (1).jpg

063 Józefa Nazarczuk z d. Wywrocka ur. 22.02.1936, zm. 27.10.2019, z dziećmi Stanisławem i ?  Fot- M.K 

041 Na motocyklu Paweł Łuszczyński (Pawl

041 Na motocyklu Paweł Łuszczyński (Pawlosza). Siedliska, lata 60-te. Foto- S.M.  

Rodzina Aleksandry Sztabkowskiej z domu

Rodzina Aleksandry Sztabkowskiej z domu Pluta. Fot-B.Sz 009

043 Marian Stats, początek lat 60-tych.

043 Marian Stats, początek lat 60-tych. Prawdopodobnie ten sam motocykl którym jedzie Paweł Łuszczyński.  Foto-S.M.

katarzyna pluta z wnukami.jpg

Katarzyna Pluta z wnukami. Od lewej Kazik, Danka i Eugeniusz rok ok. 1966, Lidzbark Warmiński. B.Sz.  009

001 (1).jpg

064 Borek, Paweł Kopczacki  ur. 22.06.1920, zm.01.02.1967, jego żona Maria z domu Nazarczuk i córka Zofia ur. 03.01.1953, zm.16.08.1992. Foto-M.K

01 (3).JPG

070 Pogrzeb w Siedliskach, ks. Brzyski. Lata 60 te XX wieku. Foto – C.K.

138043528_3670225293023469_6882412433604

049 Jasełka organizowane przez księdza Brzyskiego, lata 1969 – 1971. Miały miejsce w siedliskiej cerkwi.  Proszę podawać rozpoznane osoby... Fotografia – Z.W.

Lata 1970-79
030 Szopka od lewej Leszek,luszczynski,K
033 Rok 1973, Janina i Stanisław Gawrys,

030 Od lewej: Leszek Łuszczyński, Krzysztof Dacyna, Bogusław Łyszczarz, Tadeusz Maksymiec, Antoni Łuszczyński. Foto-B. Ł.  

033 Rok 1973, Janina i Stanisław Gawrys, z synem Ryskiem, obok córka sąsiadów Marysia. Foto-G.R.

001 (1).jpg

 065 Ślub Zofii Kopczackiej i Stanisława Dacyny. Fot. M.K

Szkoła w Siedliskach. Roczniki 1969-1970 1..szy od lewej: Leszek Kolasa, Jan Kolasa, Marian Wołowski,  Józef Fedus, Piotr Nazarczuk, Waldemar Kolasa, Marek Łuszczyński, Andrzej Stats. Dolny rząd od lewej: Maria Potoplak Maria Wywrocka, Marzena Kopczacka,  Mariolka Wywrocka(choć inny rocznik) , Alicja Dacyna, Elżbieta  Wywrocka, Ewa Typa, Jadwiga Łuszczyńska Zofia Strumidło. Foto W.K. 014

od waldka kolasy.jpg
98005370_3746285718779056_44425230191679

Klasa rocznik 1969 i 1970, na fundamencie cerkwi. Górny rząd idąc od lewej : Marek Łuszczyński, Waldemar Kolasa, Piotrek Nazarczuk, Lucyna Łuszczyńska, Leszek Kolasa, Alicja Dacyna, Maria Wywrocka, Andrzej Stats, Jan Kolasa, Marzena Kopczacka, Marian Wołowski, Józef Fedus, Elżbieta Wywrocka, Ewa Typa, Mariola Wywrocka (choć inny rocznik). Foto- W.K. 011

od waldka kolasy 2.jpg
od waldka kolasy 1.jpg

Szkoła w Siedliskach. Dzieci rocznik 1969 i 1970.  Foto- W.K. 013

Szkoła w Siedliskach. Dzieci rocznik 1969 i 1970.  Foto- W.K. 012

021 Jan Typa z wnukami, Waldemarem i Jar

021 Jan Typa z wnukami, Waldemarem i Jarosławem. Rok ok. 1977. Jan Typa długoletni sołtys, prowadził także skup truskawek. Foto W.K.

Lata 1980-89
01.jpg

069 Pogrzeb księdza Jakuba Winiarza w Lubaczowie, ks. Prob. Jakub Winiarz (ur.16.07.1914 r., święcenia kapł. 20.09.1939 r.), +26.VIII.1982 r. Fot. C.K.

Dożynki Gminne w Siedliskach, rok 1985.
Starościna-Janina Gawryś
Starosta- Mieczysław Własinowicz
Gospodarz, a zarazem sołtys- Maksymiec
Prowadzący-Tadeusz Kolasa 
Inne uwagi w opisie fotografii.  
Lata 1990-99

Rok 1993

01a.jpg

“Ochrona Zabytków” nr 1 z 1993 roku. 010

Siedliska. Dzwonnica przy cerkwi w latach 1970, 1989, 1990 i 1993 kwartalniku “Ochrona Zabytków” 25/4 (99)z 1972 roku, oraz nr 1 z 1993 roku. 

130965249_3691188554234725_7477239080464
01j.jpg
bottom of page