top of page

Siedliska na fotografii i w dokumentach-kronika Siedlisk

Fotografie do 1950 roku

Fotografie z lat 1950-1989 dostępne tutaj (kliknij)

Wykaz skrótów dotyczących własności fotografii, a użytych przy opisywaniu,  zarazem lista osób które przekazały fotografie do budowy strony. Zarazem zwracam się z prośbą o przesyłanie wszelkich fotografii związanych z Siedliskami, także fotografii mieszkańców i byłych mieszkańców, wykonane po za Siedliskami. Do skanu (w miarę dobrego) fotografii uprasza się załączyć opis o przesłać na maila- Gawrycho@gmail.com  także na tego maila można przekazywać wszelkie uwagi, podając numer fotografii.

S.M-Fotografie rodziny Stats, przekazane przez Małgorzatę Stats.

G.J - Fotografie rodziny Gawrys, przekazane przez Janinę Gawrys.

G.R-Fotografie ze moich prywatnych zbiorów (Ryszard Gawrys).

T. G- Fotografie przekazane przez Teresę Gawrys  (z domu Kopczacka).

L.H- Fotografie z zasobów rodzinnych Lasowych. Udostępnione przez Helenę Lasową.

B. Ł- Fotografie ze zbiorów Bogusława Łyszczarza (Leśniczego). 

D.P- Fotografie z zasobów rodzinnych Durkiewiczów. Udostępnione przez Pawła Durkiewicza (obecnie sołtysa wsi).

B.Sz-Fotografie rodzin Pluta, Fedus i innych, przekazane przez Bogdana Sztabkowskiego, potomka rodziny wywiezionej podczas akcji „Wisła” w 1947 roku. Do tego okresu rodzina ta zamieszkiwała gospodarstwo na terenie którego obecnie znajduje się sklep.  W.K- fotografie udostępnione przez Waldemara Kolase.

M.K- fotografie udostępnione przez Mariana Kopczackiego, urodzonego w Prusiu

Z. F- - fotografie udostępnione przez Zofie Wywrocką z Zagarbia (Siedliska) 

A.K-fotografie od Krzysztofa Augustowskiego, przeważnie  rodzin Till i Gottfried. 

M.D.S-Fotografie znajdujące się w muzeum drzew skamieniałych

F.P-fotografie pochodzące z prasy i publikacji.

Wszystkim osobom przekazujące materiały bardzo dziękuje.

Do 1914 roku
026 ktorys Till.jpg

026 Nie jest pewne, August Till (Prawdopodbnie), czy jego ojciec Andreas. Tym samy nie jest pewna data wykonania fotografii. Foto- A.K. 

Okres wojen 1914-1920
025 rodziny Till.jpg

025 Rodzina Till Z Siedlisk. Najstarsza to Sabina Till z domu Cichocka (córka Felicjusza „fabricantis fajancis in Siedliska”(w innych dokumentach dyrektora), oraz Katarzyny z domu Oleckiej z Rawy. Sabina to żona Andreasa Tilla, ślub wzięli w 1867 roku, w tym czasie Andreas według aktu ślubu, był żołnierzem w stanie spoczynku. Po lewej ostatni rząd, August Till, przed nim jego żona Agata Grabowska. Według przekazanej relacji pochodziła z Lwowa, sierota wychowana przez lwowskich hotelarzy . W pierwszym rzędzie siedzą na podłodze, od lewej, Helena Till z siostrą Marysią, córki Augusta i Agaty, oraz Adam Lewandowski. Po prawej stoi Franciszek Lewandowski - szwagier Augusta, przy nim córka Władysława. Dalej w mundurze Feliks Till, brat Augusta. Mundur wojsk CK, zugsfuhrer (plutonowy) einjahrige freiwillige (jednoroczny ochotnik). Fotografia według analizy munduru zrobiona w latach 1916-18, widoczny medal za dzielność (tapferkeitsmedaille). Feliks to późniejszy nauczyciel i dyrektor szkoły w Potyliczu (Patrz foto 024). Dalej między braćmi Till, Helena Lewandowska, córka Franciszka. Późniejsza żona, Mieczysława Wilczka, zamordowanego przez Niemców, nauczyciela z Siedlisk i Rawy Ruskiej. Siedzi po prawej, na krześle, obok swojej mamy, Józefa Lewandowska, córka Andreasa i Sabiny Till, a żona Franciszka i siostra Augusta. Na kolanach trzyma syna Zdzisława. W tym samym, środkowym rzędzie, stoi w sukience w kratkę, siostra Heleny, Adama Władysławy i małego Zdzisia, Lewandowskich, Stefania. WS. Fotografia i opis - Augustowski Krzysztof.

027 August Till, ten z prawej, brawdopod

027  August Till, ten z prawej, prawdopodobnie I WS. Syn Andreasa i Sabiny z domu Cichockiej. Urodzony w 1870, zmarł w 1922. Foto-A.K. 

028 August Till i jego żona Agata z domu

028 August Till i jego żona Agata z domu Grabowska.  August był kowalem i mieszkał w domu koło lasu. Wykonywał między innymi drzwi z okuciami do kościoła . Ich groby znajdują się na końcu cmentarza, na wysokości bramy furtki. August urodzony w 1870, zmarł w 1922. Foto-A.K.

046-48 Feliks Til.jpg

Fotografie 049-048. Lata 1917-1920.Na fotografii Feliks Till (w okresie międzywojennym nauczyciel w Potyliczu). Trzy lata wojny, trzy różne mundury, czyli krótka historia z życia Feliksa Tila, na bazie trzech fotografii. Feliks Till urodzony 21.05.1881 w Siedliskach, syn Andrzeja i Sabiny z domu Cichockiej. Na Fotografii pierwszej-  mundur wojsk CK (Austro- Węgry), zugsfuhrer (plutonowy) einjahrige freiwillige (jednoroczny ochotnik). Fotografia według analizy munduru zrobiona w latach 1916-18, widoczny medal za dzielność (tapferkeitsmedaille, z tego powodu zapewne lata 1917-18. Fotografia druga- 

tym razem w mundurze Hallerczyka (prawdopodobnie chorąży), lato 1919, fotografia wykonana w salonie fotograficznym Rembranda w Rawie Ruskiej. Jak wiadomo z fotografii poprzedniej (tam w stopniu plutonowego), Feliks służył w czasie I WS w armii C.K z jaką  trafił na front włoski, tam zapewne jak wskazuje historia tysięcy innych hallerczyków, trafił do niewoli i jako Polak włoskimi obozami etapowymi  został wysłany do powstającej Armii Polskiej we Francji (Hallera). Sadząc po mundurze i oznaczeniach służył w 10 Pułku Strzelców Polskich im. Adama Mickiewicza ( późniejszy 52 ppsk, patrz kolejna fotografia w tym mundurze), będący w składzie  6 Dywizji Strzelców -gen. Denis de Champeaux, III korpusu, gen. André Josepha Emmanuela Masseneta. 6 Dywizja Strzelców Polskich przegrupowywała się do Polski od 13 do 20 maja 1919. Początkowo skierowano ją do wzmocnienia północno-wschodniego odcinka granicy z Niemcami, a następnie weszła w skład odwodu Naczelnego Dowództwa WP i skoncentrowała się w rejonie: Łódź-Koluszki-Zgierz. Pod koniec czerwca dywizja wyszła z podporządkowania 3 Korpusu Armii Hallera i została przegrupowana do rejonu na wschód od Lwowa. Przeszła tam pod rozkazy dowództwa Frontu Galicyjsko-Wołyńskiego i wzięła udział w przeciwko wojskom Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej. W przededniu ofensywy dywizja liczyła: 225 oficerów (w tym 119 Francuzów), 8646 szeregowych i podoficerów (w tym 505 Francuzów) oraz posiadała na uzbrojeniu m.in. 122 karabiny maszynowe i 40 dział.

28 czerwca dywizja przeszła swój chrzest bojowy. Jej pułki przełamały front w pobliżu Złoczowa w rejonie Scianka-Gołogóry. Do 17 lipca dywizja w swoim pasie działania ostatecznie wyparła przeciwnika za Zbrucz i zamknęła przeprawy przez rzekę w Wołoczyskach, Tarnorudzie i Satanowie. Do końca 1920 pełniła służbę kordonową. Fotografia wykonana zapewne po czerwcu 1919 roku.  Podziękowania dla Pana Mateusza Haberka w identyfikacji fotografii żołnierzy. Fotografia trzecia- Feliks w mundurze 10 Pułku Strzelców Polskich (Hallera), jednak już po reformie zmienionego na 52 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych. 10 Pułku Strzelców Polskich był w składzie 6 Dywizji Strzelców Polskich, a ten przegrupowywała się do Polski od 13 do 20 maja 1919. Początkowo skierowano ją do wzmocnienia północno-wschodniego odcinka granicy z Niemcami, a następnie weszła w skład odwodu Naczelnego Dowództwa WP i skoncentrowała się w rejonie: Łódź-Koluszki-Zgierz. Pod koniec czerwca dywizja wyszła z podporządkowania 3 Korpusu Armii Hallera i została przegrupowana do rejonu na wschód od Lwowa. Przeszła tam pod rozkazy dowództwa Frontu Galicyjsko-Wołyńskiego i wzięła udział w przeciwko wojskom Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej. W przededniu ofensywy dywizja liczyła: 225 oficerów (w tym 119 Francuzów), 8646 szeregowych i podoficerów (w tym 505 Francuzów) oraz posiadała na uzbrojeniu m.in. 122 karabiny maszynowe i 40 dział.

28 czerwca dywizja przeszła swój chrzest bojowy. Jej pułki przełamały front w pobliżu Złoczowa w rejonie Scianka-Gołogóry. Do 17 lipca dywizja w swoim pasie działania ostatecznie wyparła przeciwnika za Zbrucz i zamknęła przeprawy przez rzekę w Wołoczyskach, Tarnorudzie i Satanowie.  Rozkazem ministra spraw wojskowych nr 169 z 1 września 1919 o zjednoczeniu Armii Hallera z Armią Krajową, 6 Dywizja Strzelców Polskich została przemianowana na 12 Dywizję Piechoty. Jednocześnie przeszła głęboką reorganizację. Wraz z reorganizacją szeregi dywizji opuszczali oficerowie francuscy, niepełnoletni i najstarsze roczniki żołnierzy, w tym wielu ochotników z Francji i Ameryki. Ich miejsce zajęli oficerowie polscy i żołnierze z poboru. Do końca 1920 pełniła służbę kordonową. W tym tez okresie zmieniono 10 Pułku Strzelców Polskich, na

52 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych. Fotografia zapewne po reformie Pułku. Fotografia- A.K.

Lata 1921-29
024 Felix Till.jpg
Rodzina Pluta.jpg

Rodzina Pluta, Teodor i Katarzyna z domu Fedus (ur. 3 października 1903) z synem (najmłodszy Teodozy), rok 1927, oraz mamą Katarzyny- Anastazją  Fedus. Teodor (pochodził z Werchraty, ur. 1901 był synem Mikołaja i Zofii ) rozstrzelany przez Niemców w 1942, Katarzyna wywieziona podczas akcji "Wisła".   B.Sz.  002

024 Feliks Till (górny rząd, pierwszy z prawej), jako nauczyciel w szkole w Potyliczu. Feliks urodził się w Siedliskach 11 maja 1881 roku, syn Andrzeja Tila (recte Zaborniak) i Sabiny z domu Cichockiej (córki jednego z ostatnich dyrektorów fabryki fajansu w Siedliskach). Zamordowany w 1941 roku. Foto- A.K.

Lata 1930-39

Janek Lasowy.jpg

 Janek Lasowy. B.Sz. 001

Teodozy Pluta Pluta ur 9 maj 1926r.jpg

Teodozy Pluta ur. 9 maj 1926r. Syn Teodora i Katarzyny z domu Fedus (mieszkali tam gdzie obecnie sklep). Wcielony to kompanii karnej Armii Czerwonej w 1944 roku, zginął tego samego roku.  F- B.Sz. 003

Jeden z nich Piotr Borkowy..jpg

Jeden z nich Piotr Borkowy (Ten ze strzelba?). B.Sz. 004

071 Apolonia Sokołowska, siostra zakonna, pełniąca funkcje nauczycielki w Siedliskach w la

071 Apolonia Sokołowska, siostra zakonna, pełniąca funkcje nauczycielki w Siedliskach w latach  1929-39.  Zapewne wszyscy słyszeli o niej od swych dziadków… Staw w Siedliskach. W roku 1939 na wieść o wkroczeniu wojsk sowieckich do Siedlisk, uciekła. Wiadomo ze w czasie wojny przebywała w Leżajsku.  Fot. T.G

001 (1).jpg

050 Józefa Nazarczuk z d. Łuszczyńska ur. 10.12.1998 i Andrzej Nazarczuk ur. 1890, zm. 01.11.1944 Fot-M.K

  

Wojna 1939-45

001 (1).jpg

051 Michał Kopczacki z Borku rok 1942. Michał syn Pawła i Marii z domu Nazarczuk, ur. 13.07.1941, zm.17.05.1994. Ślub z Danuta Ćwikła.    

Lata powojenne 1945-50

komunia 10 maja 1947, ksiadz winiarz.jpg

Pierwsza komunia 10 maja 1947, ksiądz Winiarz i dzieci z parafii. Rozpoznane dzieci. Na dole pierwszy z lewej Łuszczyński Andrzej, Kopczacka Józefa (Rybki siostra), Wywrocka Helena (Maksymiec), Wywrocka Maria (Czukierka matka) , chłopiec nie rozpoznany, po lewej chłopak Łuszczyński Jan (Antka ojca brat), z drugiej Kolasa Władysław. Górny rząd na biało, Wywrocki Zbigniew (brat Ancika), nieznany chłopak, Serwaczuk Maria, Starczak Bronisława, chłopak nierozpoznany, Łuszczyńska Helena (leśniczego córka), dziewczynka nierozpoznana, Ulanowski Franciszek (z Hrebennego następnie), Wywrocka Czesława z Jalinki, nierozpoznany. Fot-D.P. 016

Typa Parania.jpg
017 Ślub Tadeusza Lasowego i Heleny Mała

017 Ślub Tadeusza Lasowego i Heleny Małaszczuk. Ślub dnia 29.04.1950. Foto-  L.H. 

Fryderyk Pluta.jpg

020 Fryderyk Pluta trzecie dziecko Plutów, ur. 16 marzec 1931, na chrzcie otrzymał imię  Chryzant z relacji śp. Pana Jarosława Typy najlepszy kolega (i sąsiad). Wysiedlony podczas akcji „Wisła”, podczas której wraz bratem Nestorem pobity i wywieziony, z tego względu nie ma go na liście wysiedlonych. Foto- B.Sz. 

Typa Parania, rok ok. 1947. Urodzona 24.10.1922. W 1942 wywieziona na roboty do Niemiec, gdzie i została. W roku  1947 urodziła Marie, a 1950 Wladimira. Źródło- https://arolsen-archives.org/

bottom of page