top of page

Gmina Ulhówek

 

 

Cerkiew Niepokalanego Poczęcia NMP (Świętej Pokrowy) w Budyninie na pocztowce z lat 60-tych XX wieku, fot. L. Sempoliński. Kolekcja własna. Cerkiew pod wezwaniem Świętej Pokrowy z 1887 r. Na tym samym miejscu stały wcześniej inne cerkwie, spośród których pierwsza wzmiankowana była w dokumentach w 1531 r. W latach 1945-1949 nieużytkowana. Od 1949 r. do połowy lat 50. służyła jako świątynia parafialna parafii rzymskokatolickiej w Machnówku. 

01.jpg

Korczmin, fotografie zamieszczone w kwartalniku “Ochrona Zabytków” nr 1 z 1993 roku.

01a.jpg
01.jpg

Tomasz Bulewicz napisał-  Zacznijmy to ogarniać. Ręka Olgi jest wtórnie doczepiona. W oryginale wyglądało to zupełnie inaczej. Każdy, kto ma jakąś tam wrażliwość estetyczną, stwierdzi, że coś tu nie gra

01.jpg

Oserdów w gminie Ulhówek, przeniesienie nagrobka w 1993 roku, pod nadzorem Pana Jana Bolesława Bulewicza (na fotografii, więcej fotografii w komentarzu). Do roku 1993 na grekokatolickim cmentarzu w Oserdowie niszczała jedna z najbardziej rozpoznawalnych obecnie rzeźb nagrobnych w regionie. Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zamościu zdecydowano o zabezpieczeniu rzeźby i przeniesieniu jej w bezpieczniejsze miejsce, pod parafialny kościół w Machnówku. Do przeniesienia skierowano niekwestionowany autorytet w dziedzinie kamieniarstwa (mistrz Rzeźbiarz - Kamieniarz), Pana Jana Bolesława Bulewicza (1950 -2016). Warto tutaj wspomnieć rodzina Bulewiczów jest fundatorem stypendium zamojskim Liceum Plastycznym, a żona Pani Joanna Bulewicz, oraz synowie Łukasz i Tomasz bardzo często wspierali Jana w jego pracach. Dzięki informacjom uzyskanym od pana Tomasza, możemy podzielić się mniej znanymi faktami dotyczącymi nagrobka Olgi. Otóż są wystarczające dowody by stwierdzić że nagrobek Olgi był częścią większego założenia. Został przekuty i wtórnie wykorzystany. Najbardziej widocznym szczegółem będzie nienaturalnie ułożona prawa ręka (fotografia w komentarzu), gdzie widoczny jest nawet dla laików brak estetyki w ułożeniu, znawcy tematu powinni przyjrzeć się także prawej ręce gdzie zauważą pewne braki. Za fotografie i informacje dziękujemy Panu Tomaszowi Bulewiczowi.

01.jpg
01.jpg

Oserdów sierpień 1914 na na fotografiach i(i obrazie) zamieszczonych w książce "Linz Hesse" opisującej historie walk 114 Pułku Piechoty (k.u k. Infanteriergts Nr. 14. 

bottom of page