top of page

Tartaków

W roku 1812, w Gazecie Lwowskiej o Tartakowie piszą tak-miasteczko liczące 1284 mieszkańców, miało kiedyś sławne jarmarki na które się 40 do 50 000 ludzi znachodziło. Teraz stoi pustkami, a sklepy kupieckie rozsypują się w gruzy. Zmarły Hrabia Miączyński założył tu przed kilkoma laty fabrykę sukienną, która miała piękne machiny; lecz gdy teraz Tartakow w dzierżawę wypuszczono, a dzierżawca całą swoją uwagę na wlasciwe gospodarstwo wieyskie obracać musi, zbliża się więc fabryka do upadku, i wyrobiła w przeszlym roku 40-oma ludźmi zaledwie 400 sztuk bali. Teraźniejszy wlasciciel chciał jeszcze przeszłego roku przenieść ja na inne miejsce; czy to dotąd nastąpiło lub nie, nie jest wiadomo pisarzowi niniejszej rosprawy.

01
bottom of page