top of page

Towarzystwo Regionalne „Siemowit” s. II 

„Nowy Rocznik Lubycki” – czasopismo o historii i czasach współczesnych gminy Lubycza Królewska

01c.jpg

Podpisanie umowy na wydanie tomu pierwszego „Nowego Rocznika Lubyckiego”, 5 X 2023 r. Od lewej:
Zdzisław Pizun – redaktor naczelny, Marek Łuszczyński – burmistrz Lubyczy Królewskiej, Aneta Siemieńska –
prezes Towarzystwa Regionalnego „Siemowit”.

01a.jpg

Inauguracja czasopisma „Nowy Rocznik Lubycki”, 16 XII 2023 r. Od lewej: Mariusz Lewko, Dorota
Łeszczyszyn, Andrzej Bożyk, Karol Komadowski, Marcin Piotrowski, Mariola Agata Gemborys, Basia
Machlarz, Maria Lucyna Darda, Zosia Noworol, Martynka Taras, Jerzy Garbacz, Zdzisław Pizun, prof. dr hab.
Henryk Gmiterek, burmistrz Marek Łuszczyński, Aneta Siemieńska, Martyna Sawa, Anna Roci-Gmiterek,
Robert Gmiterek, Marysia Lewko, Agnieszka Pasieczna, Jerzy Kupicz, Maksymilian Junko, Paweł Niedźwiedź,
Teresa Komadowska, Dorota Barc, Joanna Łuszczyńska-Lewko. Fot. Dorota Stepaniuk

01a.jpg

Wydawca – Towarzystwo Regionalne „Siemowit” –  jest organizacją non profit i za wypracowane efekty, w tym wydawanie „Nowego Rocznika Lubyckiego” nie pobierana jest zapłata. Wobec tego zwracamy się z ogromną prośbą, jeśli ktoś może i chce, o przekazanie darowizny na cele statutowe naszego stowarzyszenia.

Kwotę darowizny należy przekazać na konto: Towarzystwo Regionalne „Siemowit”, Ruda Żurawiecka 62, 22-680 Lubycza Królewska,

nr 47 96170005 0010 9442 2000 0001
Tytułem: Darowizna na działalność statutową stowarzyszenia.

Jednocześnie informujemy, że cele zawarte w statucie naszego stowarzyszenia są w dużej części zgodne z celami pożytku publicznego, co umożliwia odliczenie darowizny od dochodu (nie może ona być wyższa niż 6% dochodu) w rocznym rozliczeniu PIT. W tym przypadku w tytułem warto napisać: Darowizna na działalność statutową stowarzyszenia – cele pożytku publicznego.

Darczyńcy, którzy przekażą minimum 50 zł, otrzymają specjalne podziękowania w grudniu podczas premiery naszego czasopisma.

 

„Nowy Rocznik Lubycki” – czasopismo o historii i czasach współczesnych gminy Lubycza Królewska
Wydawca:
Lubyckie Stowarzyszenie Regionalne, tom 1
Towarzystwo Regionalne „Siemowit”, od tomu 2
Adres wydawcy:

Ruda Żurawiecka 62, 22-680 Lubycza Królewska
E-mail: trsiemowit@gmail.com
Rada Naukowa:
Prof. dr hab. Henryk Gmiterek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Grzegorz Jawor, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Andrzej Janeczek, prof. Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Dr hab. Marek Sioma, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Wiesław Bondyra, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Marek Kolasa, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Dr hab. inż. Wiktor Berski, prof. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Redakcja:
Zdzisław Pizun (redaktor naczelny)
Aneta Siemieńska (zastępca redaktora naczelnego)
Mariusz Lewko (redaktor tematyczny)
Ryszard Gawryś (redaktor tematyczny)
Recenzenci:
Dr hab. Marek Sioma, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Grzegorz Chajko, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Korekta:

Teresa Dunin, Alina Bosak
Tłumaczenia streszczeń na język angielski i ukraiński:

Michał Jamborko
Projekt okładki:

Mikołaj Malarczyk
Skład i opracowanie komputerowe:

Wydawnictwo „Morpol” s.c. M. Malarczyk, A. Wyka-Malarczyk
Zemborzyce Wojciechowskie 100A, 20-515 Lublin


ISSN 2956-5936


Adres internetowy redakcji:

redakcjalubycza@onet.pl
Druk i oprawa:

Drukarnia „Akapit” sp. z o.o., ul. Węglowa 3, 20-481 Lublin

Let’s Work Together

Get in touch so we can start working together.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Thanks for submitting!

bottom of page