top of page

Gmina Jarczów

Fotografia wykonana przed II wojna światową, prawdopodobnie jest to widok z budynku szkoły. Fotografia podesłana przez pana Gabriela Matejaka, bardzo dziękujemy.

01a.jpg

Jarczów 18 maja 1935 podczas uroczystości zorganizowanych w dniu pogrzebu Józefa Piłsudskiego. Fotografia z rodzinnych zasobów Pani Anny Podolskiej, na fotografii między innymi pradziadek Pani Anny wraz z synami.

001.jpg

Może ktos coś więcej powie o tej fotografii? Fotografia wykonana na tle wejścia do budynku gminy w Jarczowie, na fotografii mieszkaniec Koloni Gródek, o nazwisku Kraczek, w środku zapewne  burmistrz tej gminy.  Fotografia z rodzinnych zasobów Pana Waldemara Klimaszewskiego. 

Kopiec w Jarczowie usypany ku czci Marszałka J. Piłsudskiego.

W 1936 roku mieszkańcy Jarczowa usypali 15 metrowy kopiec ku czci Marszałka. Inicjatywa powstała dzięki dawnym żołnierzom Marszałka, którzy po odzyskaniu niepodległości osiedlili się w rejonie Jarczowa (to między innymi oni na fotografii). Jednym z nich był ówczesny wójt Urbanowicz, który zachęcił Jarczowian do usypania kopca. Prace przebiegały szybko i sprawnie, ziemię wożono furmankami i usypano 15 metrowy kopiec, który obłożono darnią na szczyt prowadziły kręte schody na górze umieszczono kamień, na którym wyryto napis „Rada Gminy ku czci zmarłemu Piłsudskiemu”. Pracami dyrygowali: Jan Jaruga, miejscowy geometra oraz dziedzic na Korhyniach – Kazimierz Ligowski. Na pamiątkę miejscowi zakopali butelkę ze srebrną 10-złotową monetą z wizerunkiem Piłsudskiego. Uroczyste otwarcie kopca odbyło się w 1936 r. W czasie wojny jako symbol polskości kamień został zrzucony, a kopiec ulegał stopniowej dewastacji. Nie lepiej było po wojnie. W niedługim czasie po wyzwoleniu spod okupacji władze Polski Ludowej przemianowały ten kopiec na pomnik ku czci gen. Karola Świerczewskiego. Wzniesienie znacznie się zmniejszyło do 6 m. Pod koniec lat 80. pomnik ten uległ całkowitej dewastacji, pozostało wzniesienie przypominające swym wyglądem kopiec kreta. W końcu przyszedł rok 1989 i zaczęto przypominać sobie o głównym architekcie niepodległości. Uporządkowano kopiec i w 71 rocznicę odzyskania niepodległości dokonano ponownego jego odsłonięcia. Uczestniczył w nim pierwszy niekomunistyczny poseł ziemi tomaszowskiej Stanisław Majdański, pochodzący z niedalekiego Typina. Nadrobiono zaległy czas i na dole kopca umieszczono tablicę z płaskorzeźbą Marszałka i napisem „Pomnik Twórcy Niepodległej Polski” w 1993 r. płaskorzeźbie dodano orła w koronie. Fotografia jak i info pochodzą z pracy zbiorowej uczniów ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 pod kierunkiem R. Czyż. http://zs4.tl24.pl/artykuly/z_kart_historii/pilsudski1.pdf

Fotografia z kolekcji pana Waldemara Klimaszewskiego. Kolonia Gródek, gmina Jarczów, maj 1960 roku. Na fotografii zniszczenia dokonane przez huragan, który nawiedził te tereny 20 maja 1960 roku. W tle dworek w Koloni Gródek, rozebrany niedługo po wykonaniu tego zdjęcia. Z lewej Władysława Kraczek.
Opis samego huraganu prezentowaliśmy w tym pościehttps://www.facebook.com/216532571884064/photos/a.225763764294278.1073741844.216532571884064/513968132140505/?type=3&theater
Uzupełnimy o krótki opis jaki huragan dokonał w Lubyczy - Fragment monografii lubyckiej szkoły.
"20 maja 1960 r. nad Lubyczą przeszedł potężny huragan. Z budynku szkolnego zerwany został dach wraz z całym wiązaniem i kominem. Po tygodniu ulewnych deszczy, przerwane zostały zajęcia szkolne. W ciągu trzech dni, po interwencji dziennikarza Polskiego Radia, postawiono nowy dach. Przy okazji otynkowano budynek szkolny, wybudowano budynek gospodarczy i szkolne ubikacje, które istnieją do dziś."
Zdzisław Pizun, Szkoła Podstawowa im. gen. Nikodema Sulika w Lubyczy Królewskiej, Lubycza Królewska 1997, str. 22.
więcej o tym huraganie można przeczytać na stronie http://www.historiaregionu.org/#!huragan-z-1960-roku/qwmcc

Zwracamy się tez do państwa z prośba, może ktoś posiada fotografie z huraganu w 1997 roku?

bottom of page