top of page

 Żółkiew i okolice

Żółkiew baszta i kościół Farny

źródło- Polska w Krajobrazie i Zabytkach. Tom II, s. 126

Żółkiew, mury miejskie

Źródło- Polska w Krajobrazie i Zabytkach. Tom II, s. 124

Cerkiew Wola Wysocka

Cerkiew z 1598 roku, Wola Wysocka (ukr. Воля-Висоцька), rok 1938

Żółkiew, kolegjata

Źródło- Polska w Krajobrazie i Zabytkach. Tom II, s. 125

Żółkiew, podcienie na rynku

Źródło- Polska w Krajobrazie i Zabytkach. Tom II, s. 124

Dzwonnica Wola Wysocka.

Dzwonnica przy cerkwi - Wola Wysocka (ukr. Воля-Висоцька), rok 1938

Żółkiew, kościół Dominikanów

Źródło- Polska w Krajobrazie i Zabytkach. Tom II, s. 125.

Żółkiew, synagoga

Źródło - Polska w Krajobrazie i Zabytkach. Tom II, s.126

Żółkiew, brama do zamku

Źródło- Polska w Krajobrazie i Zabytkach. Tom II, s. 127

bottom of page