top of page

Łaszczów- fragmenty z życia  Bolesława Celińskiego

Bolesław Celiński kierownik Spółdzielni Mleczarskiej w Łaszczowie, w latach 1930-39. Fotografie udostępnia Pan Jacek Białek, wnuk Bolesława Celińskiego, bardzo dziękujemy.

1939.jpg

Bolesław Celiński ur. 14.08.1908 r. zamordowany przez hitlerowców 23.03.1942 r. Kierownik Spółdzielni Mleczarskiej w Łaszczowie w l. 1930 – 1939. Członek Ruchu Oporu. Jeden z pierwszych 6 mieszkańców Łaszczowa zaprzysiężonych w styczniu 1940 r. i współtworzących oddział będący lokalnym zalążkiem Związku Walki Zbrojnej, w późniejszym czasie stanowiący 3 Batalion Armii Krajowej, Rejonu pierwszego, Obwodu 4 Tomaszowskiego.

Tablica_pamiątkowa.jpg

Działacz Akcji Katolickiej i sekretarz  Katolickiego Stowarzyszenia Mężów w Łaszczowie.

 

Współpracownik bł. Stanisława Kostki Starowieyskiego.

 

Aresztowany w ramach Akcji Specjalnej AB ((Außerordentliche Befriedungsaktion)przeprowadzonej przez Niemców w Łaszczowie dn. 19.06.1940 r. Wraz z nim aresztowani zostali wówczas bł. Stanisław Kostka Starowieyski, jego teść Aleksander Szeptycki i Proboszcz parafii łaszczowskiej ks. Dominik Maj. 

 

Więzień Rotundy Zamojskiej, na Zamku Lubelskim, KL Sachsenhausen (więzień nr 26448, blok 65) i Ravensbruck (więzień nr 598, blok 4). 
Zamordowany przez hitlerowców w komorze gazowej w Bernburgu 23.03.1942 r.

120874928_1551949338342374_8102695210480

Bolesław Celiński (trzeci od lewej)ze współpracownikami przed starym budynkiem

Spółdzielni Mleczarskiej i Jajczarskiej w Łaszczowie będącym jego pierwszą siedzibą.

Na fotografii po prawej stronie stara siedziba Spółdzielni Mleczarskiej i Jajczarskiej w Łaszczowie, a przed nią, w górnym rzędzie Bolesław Celiński (trzeci od lewej) i w pierwszym rzędzie bł. Stanisław Kostka Starowieyski (czwarty od lewej), z którym ściśle współpracował będąc sekretarzem Katolickiego Stowarzyszenia Mężów w Łaszczowie.

Bolesław_Celiński_na_tle_Spółdzielni
wmurowanie_kamienia_węgielnego_pod_nowÄ

Poświęcenie budowy nowej siedziby Spółdzielni Mleczarskiej i Jajczarskiej w Łaszczowie (obecnie sklep "ósemka"). Na zdjęciu m.in. przemawiający do zgromadzonej publiczności bł. Stanisław Kostka Starowieyski (w płaszczu) i inicjator budowy, kierownik Spółdzielni Bolesław Celiński (bliżej stołu, w garniturze, z rękoma założonymi do tyłu).

120851381_1552445101626131_2713107860571

Oddany do użytku pod koniec lat 30-tych ub. wieku nowy budynek Spółdzielni Mleczarskiej i Jajczarskiej w Łaszczowie  (obecnie sklep "ósemka"). Na fotografii Bolesław Celiński (pierwszy z lewej).

 

Stanisław_Starowieyski_i_Bolesław_Celi

Fotografa z zebrania, w którym uczestniczą m.in. bł. Stanisław Kostka Starowieyski (na samym dole, pierwszy z lewej) i Bolesław Celiński (również na samym dole, pierwszy z prawej).

bottom of page